Search
Close this search box.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2005/13

Kaydet
Please login

25.10.2005 Tarihli 25977 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/13)

Madde 1- 27/1/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2005/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin eki değişik Ek-10 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK-10

DAHİLDE İŞLEME İZNİ VERİLMEYECEK EŞYA LİSTESİ

Fasıl-GTİP Eşya Adı
01-04 Tüm Eşyalar
05 Bağırsak hariç
06-15 Tüm eşyalar (Tebliğin 14/1-h bendinde belirtilen fide hariç)
16 Salyangoz hariç
17-24 Tüm eşyalar
43 Aksesuar olarak kullanılmak amacıyla ithal edilecekler ile koyun ve kuzu kürkü hariç
8481.80.19.00.11 Musluklar
8528.12.20-8528.12.89 Televizyonlar (Tebliğin 14/1-e bendinde belirtilen işleme faaliyetine tabi tutulacak televizyonlar hariç)

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top