Search
Close this search box.

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği İhracat 2014/9

Kaydet
Kapat

16.12.2014 Tarihli 29207 Sayılı Resmi Gazete

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/9)

MADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“pp) Bölge müdürlükleri: Ekonomi Bakanlığı Taşra Teşkilatında yer alan Marmara Bölge Müdürlüğü, Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü, İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü, Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü, Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren üç ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda Ek-3’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte Bakanlıkça (İhracat Genel Müdürlüğü) belirlenen ilgili bölge müdürlüğüne,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğde (38 inci maddenin on birinci fıkrası hariç) yer alan;

a) “ihracatçı birliği genel sekreterliğince” ibaresi “bölge müdürlüğünce” şeklinde,

b) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliği” ibareleri “bölge müdürlüğü” şeklinde,

c) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine” ibareleri “bölge müdürlüğüne” şeklinde,

ç) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğince” ibareleri “bölge müdürlüğünce” şeklinde,

d) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinden” ibareleri “bölge müdürlüğünden” şeklinde,

e) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin” ibareleri “bölge müdürlüğünün” şeklinde,

f) “ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri” ibareleri “bölge müdürlükleri” şeklinde,

g) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerine” ibaresi “bölge müdürlüklerine” şeklinde,

ğ) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerince” ibareleri “bölge müdürlüklerince” şeklinde,

h) “ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinin” ibaresi “bölge müdürlüklerinin” şeklinde,

değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-10’u yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Bu Tebliğ 1/1/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/12/2006 26382
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 25/7/2007 26593
2- 30/5/2008 26891
3- 14/8/2008 26967
4- 24/12/2008 27090
5- 1/7/2009 27275
6- 6/8/2009 27311
7- 18/9/2009 27353
8- 2/4/2010 27540
9- 25/6/2010 27622
10- 15/10/2010 27730
11- 10/11/2010 27755
12- 12/3/2011 27872
13- 17/5/2011 27937
14- 10/12/2011 28138
15- 29/12/2011 28157
16- 7/1/2013 28521
17- 9/10/2013 28790
18- 1/10/2014 29136

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.


Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (eski) hali;

a) Dahilde işleme izin belgesi ihracat taahhüdünü kapatmak için en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, elektronik ortamda ve aynı zamanda ek-3’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte belge sahibi firmanın üyesi bulunduğu ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine (belge sahibi firmanın birden fazla ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine üyeliğinin söz konusu olması durumunda ise, ek-10’da yer alan ve her bir ihracatçı birlikleri genel sekreterliğinin taahhüt kapatma işlemi açısından yetkili olduğu belirtilen sektörler dikkate alınarak belge sahibi firmanın elektronik ortamda tercih ettiği ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine),

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin Ek 10 unun (eski) hali;

EK-10

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ İLE İLGİLİ YETKİLİ İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİK ADI SEKTÖRLER
İSTANBUL TEKS. VE KONF. İHR. BİR. GEN. SEK.

Dış Ticaret Kompleksi B-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Tekstil ve Konfeksiyon,
Deri-Kösele
İSTANBUL İHR. BİR. GEN. SEK.

Dış Ticaret Kompleksi C-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Orman Ürünleri,
Tarım-Gıda ve İçki
İSTANBUL MADEN VE METALLER İHR. BİR. GEN. SEK.

Dış Ticaret Kompleksi A-Blok Çobançeşme Mevkii Sanayi Cad. Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL

Makina-İmalat,Demir-Çelik, Madeni Eşya, Kimya, Elektrik-Elektronik,Taşıt Araçları, Plastik, Lastik, Çimento, Seramik , Cam ve listede yer almayan diğer sektörler
EGE İHR. BİR. GEN. SEK.

Atatürk Cad. No:382 Alsancak / İZMİR 
Tüm Sektörler
DENİZLİ İHR. BİR. GEN. SEK.

Ankara yolu 10. Km 246. Sok. No:8 Akkale / DENİZLİ
Tüm Sektörler (Demir-Çelik hariç)
AKDENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.

Uray Cad. Turan İş Hanı Kat:3-4 33001 / MERSİN 

Tüm Sektörler
ULUDAĞ İHR. BİR. GEN. SEK.

Organize Sanayi Bölgesi 2. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No: 8 16159 Nilüfer / BURSA 

Tüm Sektörler
ANTALYA İHR. BİR. GEN. SEK.

Aspendos Bulvarı No:221 07200 / ANTALYA 

Tüm Sektörler
ORTA ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

Mahatma Gandhi Cad. No:103 06700 G.O.P. / ANKARA

Tüm Sektörler
GÜNEYDOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

İnönü Cad. Keleş Hoca Sok.No:1 27200 Şahinbey / GAZİANTEP

Tüm Sektörler
DOĞU ANADOLU İHR. BİR. GEN. SEK.

Cumhuriyet Cad. Eren İş Merkezi No:86 Kat:4-5 / ERZURUM 

Tüm Sektörler
KARADENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.

Atatürk Bulvarı No:19/E 28200 / GİRESUN

Gıda ve İçki
DOĞU KARADENİZ İHR. BİR. GEN. SEK.

Pazarkapı Mah. Sahil Cad. Ticaret Borsası Binası No:95 Kat: 3 61200 / TRABZON

Tüm Sektörler

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top