Search
Close this search box.

Gümrük Yönetmeliği 330/2. Madde Kapsamı Eşya

Kaydet
Please login

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 40216608/131.03-4573890                                                     17.12.2014
Konu : Gümrük Yönetmeliği 330/2. madde kapsamı eşya

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Bakanlığımıza, Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca antrepoya konulan eşyanın alıcısının belirlenmesinden sonra gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasında Gümrük Yönetmeliğinin 333 üncü maddesinde belirtilen sürelerin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında tereddütler yaşandığı yönünde bilgiler intikal ettirilmiştir.

Bilindiği gibi Gümrük Yönetmeliğinin 330 uncu maddesinin ikinci fıkrası; “Satıcı veya göndericisi belli, alıcısı emre olan eşya, antrepo işleticilerinin sorumluluğu altında genel antrepolara konulabilir. Bu şekilde genel antrepoya konulan eşyanın, alıcısının belirlenmesinden sonra tamamen veya kısmen gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına izin verilir.” hükmünü amirdir.

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükmü uyarınca antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın alıcısının belirlenmesinden sonra, gümrük yükümlülüklerinin takip edilebilmesini; gümrük gözetim ve denetiminin sağlıklı yapılabilmesini teminen bu konuda bir mevzuat düzenlemesi yapılana kadar, söz konusu eşya ile ilgili olarak;

1- Alıcısı tarafından beş iş günü içerisinde ya 7171 rejim kodlu yeni bir antrepo beyannamesi ya da gümrükçe onaylanmış diğer bir işlem veya kullanım tayin edilmesine yönelik beyanname verilmesi,

2- Söz konusu beyannamelerin açıklama ekranına veya 44 no.lu hanesine “Gümrük Yönetmeliği 330/2. md. kapsamı eşya” ibaresinin beyan edilmesi
Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top