Search
Close this search box.

Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi

Kaydet
Kapat

25.11.2023 Tarihli 32380 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 7888

Ekli “Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

24 Kasım 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

DENİZLİ SERBEST BÖLGESİNİN YER VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ VE KURULUP İŞLETİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

MADDE 1- 10/3/2000 tarihli ve 2000/398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Denizli Serbest Bölgesinin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup işletilmesine Dair Kararın 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2- Denizli Serbest Bölgesini kurup işletmekle, DENSEB Denizli Serbest Bölgesi Kurucusu ve İşleticisi Anonim Şirketi 12/6/2030 tarihine kadar yetkili kılınmıştır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Resmi Gazete İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top