Search
Close this search box.

Dilekçe İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 73421605-314.04
Konu: Dilekçe İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi

04.05.2020/54184143
DAĞITIM YERLERİNE

İhracat ve ithalat işlemlerine ilişkin olarak gümrük müdürlüklerine verilen tüm dilekçelerin elektronik ortamda verilmesi ve dilekçe işlem süreçlerinin tamamen elektronik ortamda yürütülmesi için teknik çalışmalar yürütülmektedir.

Söz konusu çalışmalarda göz önünde bulundurulmak üzere ekte yer alan tabloda aşağıdaki hususların belirtilmesi gerekmektedir;

1- Gümrük idarelerinde kullanılan ihracat ve ithalat işlemlerine ilişkin olarak gümrük müdürlüklerine verilen tüm dilekçelerin isimlerinin, (beyanname tescili öncesinde ve beyannamenin işlemleri tamamlandıktan sonra verilenler ile beyanname ile bağlantılı beyanlara ilişkin olarak verilenler dahil)

2- Her bir dilekçe türünün hangi rejimler için kullanıldığının,

3- Her bir dilekçe türünün gümrük müdürlüğüne ibraz aşamasının (beyannamenin tescili öncesinde tescilinde, sonrasında)

4- Hangi aşamada, hangi memura havale edildiğinin, (birden fazla servise, memura havale ediliyorsa belirtilmesi gerekmektedir.)

5- Hangi BİLGE profili sahibi memur tarafından işlemlerinin yapıldığının (birden fazla profilde işlem yapılıyor olması halinde tüm profillerin belirtilmesi gerekmektedir.)

6- Üst amir tarafından onaylanıp onaylanmadığı, onaylanıyorsa hangi aşamada, onaylandığını,

13.05.2020 tarihine kadar bildirilmesi, ayrıca ekli listede yer alan dilekçelere ilave olarak eklenilmesi gerekli olan diğer dilekçe türlerinin de mevzuat dayanakları belirtilmek suretiyle listede yer alan bilgileri ihtiva edecek şekilde tabloya eklenmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Jale ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top