T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

09.11.2021

Sayı : E-39044742-130[Özelge]-943339
Konu : 5603.14.90.00.19 GTİP numarasında yer alan “saf su
emdirilmiş dokunmamış mensucat”ın KDV oranı

İlgi : 11/08/2021 tarihli ve 3871488 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Şirketiniz tarafından ithalatı yapılan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) 5603.14.90.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyon (GTİP) numarasında sınıflandırılan “saf su emdirilmiş dokunmamış mensucat” teslimine uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hususunda Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırasında; “Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler” sayılarak bu eşyaların ithal ve tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması öngörülmüştür.

Diğer taraftan, TGTC’nin 56 ncı faslında, “Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya” düzenlenmiş, bu fasla ait 56.03 tarife pozisyonunda “Dokunmamış mensucat (emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın)” olarak tanımlanan eşyalar yer almakta olup 5603.14.90.00.19 GTİP numaralı eşyalar bu tarife pozisyonu altında “m2 ağırlığı 150 gr’ı geçenler”in “Diğerleri” grubunda sınıflandırılmıştır.

Buna göre, Şirketiniz tarafından ithalatı yapılan 5603.14.90.00.19 GTİP numaralı “water wipes” ticari isimli “saf su emdirilmiş dokunmamış mensucat”ın, bahsi geçen BKK eki (II) sayılı listenin B/4 üncü sırası kapsamında değerlendirilerek ithal ve tesliminin %8 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gelir İdaresi Başkanlığı için tıklayınız.