Search
Close this search box.

Düşümü Gerçekleşmeyen Transfer Bildirim Formları Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 117910-163.02.02
Konu : Düşümü Gerçekleşmeyen Transfer
Bildirim Formları

23.10.2020 / 58412525
DAĞITIM YERLERİNE

İLGİ: a) 03/11/2017 tarihli, 29241969 sayılı yazımız.
b) 06/11/2017 tarihli, 29278287 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere ilgi (a)’da kayıtlı yazımızla dağıtımı yapılan 2017/20 sayılı Genelge kapsamında işlemleri yürütülen, 6 Kasım 2017 itibarıyla elektronik ortama aktarılan transfer bildirim formları, söz konusu Genelgede de belirtildiği üzere “Peşin”, “Vesaik Mukabili” ve“ Akreditif” ödeme şekillerinin beyan edildiği tüm ithalat beyannamelerinde ve “0887” kodu ile beyan edilerek düşümlü olarak kullanılmaktadır.

İthalat bedelinin gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten önce ödendiği “peşin”, “vesaik mukabili” ve “akreditif” ödeme şekilleri için bankalarca düzenlenen transfer bildirim formlarının beyan işlemleriyle ilgili yapılan incelemelerden anlaşıldığı üzere ‘4010’, ‘5300’ ve ‘5371’ rejim kodlu ve yazımız ekinde yer alan tablodaki 7/11/2018 tarihine kadar olan dönemdeki beyannamelerde, ‘0887’ belge kodu ile 23 haneli TBF Belge ID’ler beyan edilmiş olmasına karşın düşümlerin gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Bu itibarla;

– Ekli tablodaki beyannamelerin incelenerek düşüm olmayanların tespit edilmesi, yükümlü hatasından kaynaklanmamasından dolayı herhangi bir usulsüzlük cezası uygulanmaksızın düzeltme işlemi yapılmak suretiyle söz konusu TBF Belge ID’lerden düşümlerin sağlanması,

– Diğer taraftan, mükerrer/fazladan kullanım mevcut ise eksik alınan KKDF ve fark gümrük vergileri için ilgili mevzuat hükümleri uyarınca gerekli işlemlerin yapılması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK: Tablo

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top