Search
Close this search box.

KKDF ve TBF İşlemleri Hakkında Yazı

GGM – 01.12.2022-80513696 Yazı-01.12.2022-79203039-KKDF ve TBF İşlemleri-30.11.2022-80479953-Döviz Cinsi Faturaya İstinaden Türk Lirası Cinsinden Ödemenin Yapıldığı Durumlarda Yapılacak İşlemler

KKDF Kesintisi Hakkında Karar

4091 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı – Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Hakkında Karar – 22.06.2021 Tarihli 31519 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Vade-Fiyat ve Kur Farkı Vergisel Boyutu

Alıcı ve satıcı arasındaki anlaşma ile mal veya hizmet bedelinin ödeneceği vadeye göre oluşan vade farkı tutarları, mal veya hizmet faturasında

Yatırım Teşvik Tedbirleri Hakkında

Yatırımların destek unsurlarından yararlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; 1 inci ve 2 nci bölgelerde birmilyon Türk Lirası

KKDF Transfer Bildirim Formları

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü – 85593407-156.06 Sayılı Yazı – KKDF Transfer Bildirim Formları Hakkında

Scroll to Top