Search
Close this search box.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu – Peşin İhracat Bedeli

Kaydet
Kapat

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-70903105-165.01.03[456]-66747
Konu : Peşin İhracat Bedelinin İadesinde KKDF

23.05.2022/66747

İlgi:… tarihli ve … sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınız ekinde yer alan … Tic. Ltd. Şti. tarafından Başkanlığınıza verilen … tarihli özelge talep formunun incelenmesinden, Ukrayna’da mukim … isimli müşterisinden avans olarak alman sipariş ön ödemesinin ülkede çıkan savaş nedeniyle müşterinin ürünlerin alimini yapamayacağından iadesini talep ettiği belirtilerek, karşılılığında ihracat gerçekleşmeden iade edilecek tutar üzerinden kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılamayacağı hususunda görüş talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları krediler KKDF kesintisi yapılacak işlemler arasında sayılmıştır.

Diğer taraftan, 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11 inci maddesinde, bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fiduciary işlemler hariç);

  • ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda %3,
  • ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda %1,
  • ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda %0,5,
  • ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda %0

oranında KKDF kesintisi yapılacağı karara bağlanmıştır.

Bu hükümlere göre, 3 yıldan önce yurt dışına iade edilen ve karşılığında ihracat gerçekleştirilmeyen peşin dövizler, yurt dışından sağlanan kredi niteliğinde olup, bu dövizlerin Türkiye’ye getirildiği tarihten itibaren iade edildiği tarihe kadar geçen süre için geriye dönük cezalı KKDF kesintisi yapılması gerekmektedir. Söz konusu dövizlerin 3 yıldan sonra iade edilmesi halinde ise bu tutar üzerinden fon kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top