Search
Close this search box.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu – A.Ş. İthalatında

Kaydet
Kapat

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-70903105-165.01.03-66620
Konu : A.Ş. İthalatlarında KKDF

23.05.2022/66620

İlgi:… tarihli ve …. sayılı yazı.

İlgide kayıtlı yazınız ve ekinde yer alan …A.Ş.’nin … tarih ve … evrak kayıt numaralı dilekçesinin incelenmesinden, son dönemde Rusya bankacılık sistemine uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle Rusya mukimi ihracatçı firmalara ödemelerin Türkiye’den yapılmasında birtakım sorunlar yaşandığı, Rus ihracatçılara yapılacak ithalat bedeli ödemelerinin ithalat beyannamesinin tescil tarihinden önce Şirketin Rusya’daki banka hesaplarından yapılmasının düşünüldüğü belirtilerek, ihracat bedelinin Rusya’daki banka hesaplarından yapılması halinde yapılacak ithalattan kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi yapılıp yapılmayacağı hakkında Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi gereğince; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Bu kapsamda, gümrük beyannamesinde gösterilen ithalat tutarının Türk lirası karşılığının, gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce ihracatçının yurt dışındaki hesabına transfer edilmesi ve söz konusu ödemeye ilişkin olarak bankalarca düzenlenen Transfer Bildirim Formunun gümrük idarelerine tevsik edilmesi halinde fon kesintisi yapılmadan malların ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

T.C. Merkez Bankasının 5/8/1996 tarihli ve 96/2 sayılı Talimatının 1. bölümünde de malların gümrükten çekilebilmesi için mutlaka gümrük idarelerine KKDF alındı makbuzu veya ödemeyi tevsik edici belgelerden birinin ibrazının zorunlu olduğu ifade edilmektedir.

Buna göre, anılan Şirketin Rusya’dan yapılan ihracatlar ile ilgili olarak ithalat bedelinin Şirketin Rusya’daki banka hesaplarından gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihten önce yapılması halinde Transfer Bildirim Formu düzenlenemeyeceğinden bu tür bir ödemelerin peşin ödeme kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top