T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı   : E-17474625-663.01[GGM-CR6697] 1019
Konu : 01.12.2021 Tarihli 052-B/41 ve 052-B/42 Sayılı
Cevaplı Raporlar

17.06.2022 / 75590136
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 10.02.2022 tarihli ve E-17474625-663.01[GGM-CR6697]-00071804590 sayılı yazı.

Ticaret Başmüfettişi Mehmet ERYILMAZ tarafından düzenlenen 01.12.2021 tarihli, 052- B/41 ve 052-B/42 sayılı Cevaplı Raporlarda özetle, Xiaomi marka Mi Laser Projektör 150″ White EU ve Mi Smart Compact ticari tanımlı eşyanın 8528.62.00.00.00 GTİP‘inden beyan edildiği ancak bir televizyon ayarlayıcısı içeriyorlarsa televizyon alıcı cihazı olarak kabul edileceği, bu özellikteki projektörlerin 8528.72.10.00.00 GTİP’inde yer alan teleprojektör olarak tanımlandığı, Xiaomi’nin projektörlerine benzeyen özellikler taşıyan Samsung marka bir projektörün 8528.72.10.00.00 GTİP‘inde yer alması gerektiği yönünde TR340000210082 sayılı bir BTB’nin mevcut olduğu, markanın resmi Türkiye temsilcisi/distribütörünün ithalatları incelendiğinde de ithal edilen projektörlerin 8528.72.10.00.00 GTİP‘inden beyan edildiği, distribütör firmadan alınan yazıdan hareketle ithal edilen eşyaların 8528.62.00.00.00 GTİP‘inde sınıflandırılmasının mümkün olmadığı, 8528.72.10.00.00 GTİP‘inde sınıflandırılması gerektiğine yer verilmekte olup, ilgide kayıtlı yazımızda 01.12.2021 tarihli, 052-B/41 sayılı cevaplı raporda yer verilen müfettiş son görüşü kapsamında işlem yapılmasına yer verilmiştir.

Genel Müdürlüğümüzce konuya ilişkin yapılan değerlendirmeler neticesinde söz konusu raporlarda bahsi geçen TR340000210082 referans numaralı BTB konusu Samsung marka SPLSP7TFA model ticari tanımlı eşyanın dahili tunere sahip televizyon yayınlarını alabilen projektör cihazı olduğu, 8528.72 tarife alt pozisyonunda bir kabin içerisinde TV yayın alıcısı bulunan ekranlı cihazların veya bir perde üzerine yansıtarak çalışan cihazların bulunması gerektiği anlaşılmış olup, BTB’ye konu eşyanın da perde ekipmanı ile birlikte olması halinde 8528.72 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılabileceği sonucuna ulaşıldığından anılan BTB’nin, Gümrük Genel Tebliğinin (Tarife) (Seri No:14) 18 inci maddesi çerçevesinde 08.03.2022 tarihinde iptaline ve BTB konusu eşyanın 8528.71 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılması gerektiğine karar verilmiştir.

Bu itibarla, 8528.72 tarife alt pozisyonunda bir ekrana sahip ve TV yayınlarını gösterebilen günlük yaşamda da televizyon olarak adlandırılan cihazlar yer almakta olup, anılan raporlar konusu eşyanın şeklen ve esasen bir projektör görünümünde olduğu, çeşitli kaynaklardan alabildiği görüntüyü yansıtma mantığı ile çalıştığı ve bu manada sadece televizyon alıcı cihaz olarak değerlendirilemeyeceği sonucuna varıldığından ilgili eşyaların 8528.69 pozisyonunda sınıflandırılması gerekmektedir. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa. Gümrük Müşavirleri Derneğine

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.