Search
Close this search box.

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu – Muafiyet Talebi

Kaydet
Kapat

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayı : E-70903105-165.01.03[411]-21166
Konu : KKDF Muafiyet Talebi

11.02.2022/21166

İlgi:… tarihli dilekçeniz.

İlgide kayıtlı dilekçenizin incelenmesinden, televizyon imalatında kullanılan PANEL ve CELL isimli eşyaların 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede 8529.90 tarife pozisyonunda yer aldıkları ancak 2021 yılında CELL isimli eşyanın 8548.90 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılmaya başlandığı ve son olarak 2022 yılında PANEL ve CELL isimli eşyaların tarife pozisyonlarına ilişkin bağlayıcı tarife belgelerinin iptal edilerek yeni tarife alt pozisyonlarının 2022 yılı öncesi boş bırakılan 8524 tarife pozisyonu olarak belirlendiği belirtilerek, daha önce vadeli ithalatlarında kaynak kullanımını destekleme fonu (KKDF) kesintisi oranı % 0 (sıfır) olan söz konusu eşyaların yeni tarife pozisyonlarında yapılacak olan vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.

12/5/1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kararnameye ilişkin KKDF Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2 nci maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında fon kesintisine tabi tutulmakta, peşin ödeme şekline göre yapılan ithalat işlemleri üzerinden ise fon kesintisi yapılmamaktadır.

Diğer taraftan, 10/4/2015 tarihli ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kararname ekinde yer alan listede belirtilen malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, anılan Kararnamenin ekinde yer alan listenin Kararnamenin yayımlandığı tarihte mevcut olan GTİP listelerine göre düzenlenmesi ve vadeli ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacak malların bu suretle tespit edilmesi nedeniyle Kararnamenin yürürlüğünden itibaren GTİP listelerinde yapılan/yapılacak değişiklikler Kararnameye ilişkin KKDF uygulamasını etkilememektedir.

Buna göre, PANEL ve CELL isimli eşyaların 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği tarihte Kararname eki muafiyet listesinde yer almaları halinde söz konusu ürünlerin yeni tarife alt pozisyonlarında yapılan vadeli ithalatlarında KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim. 

Gelir İdaresi Başkanlığı İçin Tıklayınız

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top