Search
Close this search box.

Tereyağı İhracatına Müsaade – 17.06.2022

Kaydet
Please login

TEREYAĞI İHRACATINA İLİŞKİN ESASLAR

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (G.T.İ.P) “040510” kodunda yer alan toplam 7.000 (yedi bin) ton Tereyağı ihracatına 30.09.2022 tarihine kadar müsaade edilecektir.

İhracat izni yalnızca Bakanlıktan onaylı süt ve süt ürünleri üreten işletmelere verilecektir.

Başvurular 27.06.2022 tarihi saat 17:00’a kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne dilekçe ve dilekçe ekindeki belgelerle yapılacaktır. (İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.) Sonradan yapılacak başvurular ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından müracaatlar ve belgeler değerlendirilir

Firmalara tahsis edilen geçici liste 30.06.2022 tarihinde https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM adresinde yayınlanacaktır.

Geçici listeye yapılacak itirazlar en geç 04.07.2022 tarihi kadar saat 17:00’a kadar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne dilekçe ile yapılacaktır. Sonradan yapılacak itiraz başvuruları ve
postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından itirazlar değerlendirilerek kesin liste https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM web sayfasında yayınlanacaktır. Firmalara tahsis edilen miktarlar için 30.09.2022 tarihinden sonra veteriner sağlık sertifikası düzenlenmeyecektir.
Kota Tahsisi;

1. Kota tahsisi, müracaat edenlerin tahsis taleplerinin toplamı, toplam tahsis edilen kotanın
7.000 (yedi bin) ton altında veya eşit olması durumunda, talep ettikleri miktarlar karşılanacaktır.

2. Kota tahsisi için müracaat edenlerin tahsis taleplerinin toplamı, toplam tahsis edilen kotanın 7.000 (yedi bin) ton üstünde olması durumunda, aşağıdaki formüle göre tahsisler yapılacaktır.

  • Tahsis Edilen Toplam Kota/Talep Edilen Toplam Miktar =Katsayı

Bulunan katsayı, ilgililerin talep ettikleri miktarla çarpılmak sureti ile hesaplanarak belirlenecektir.

3. Yukarıda belirtilen tahsislere, müracaatçıların üçte birinden fazlasının itirazı halinde, toplam kota müracaatçılara eşit miktarda dağıtılacaktır.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

Ek- 1 / BAŞVURU 

Ek – 2 / TAAHÜTNAME

 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top