Search
Close this search box.

Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi/Ukrayna

Kaydet
Kapat

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Sayı : E-34221550-102-6247                                                                        17.06.2022
Konu : Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi/Ukrayna

TÜM ODALAR
(Genel Sekreterlik)

İlgi : Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 16.06.2022 tarihli e-posta.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan ilgide kayıtlı e-postada, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde ülkemize taviz tanıyan ülkeler arasında Ukrayna’nın yer almaması hususu dikkate alınmak suretiyle, ülkemizden Ukrayna’ya yapılan ihracat için Özel Menşe Şahadetnamesi (FORM-A) Belgesi düzenlenmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu çerçevede, Birliğimiz Menşe ve Dolaşım Belgeleri Otomasyon Sistemi’nde de (MEDOS) bu yönde gerekli güncelleme yapılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.


 

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top