Search
Close this search box.

Antrepodan Eşya Çıkışı Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Mersin Gümrük Müdürlüğü

Sayı : E-40216608-131.04
Konu : Antrepodan Eşya Çıkışı Hk

17.06.2022/75649384
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulaması” konulu 2016/21 sayılı Genelgeleri; “Özel-Genel Antrepolara Eşya Giriş ve Çıkışlarının Tespiti” başlıklı 6 ncı ve 8 inci maddeleri 2.4 b)

Çıkış işlemleri için; “.……………………………….. sayılı/tarihli gümrük beyannamesinde/ beyannamelerinde/ özet Beyanda/özet beyan yerine geçen belge veya belgelerde beyan edilen miktardaki eşyanın……………………………. Gümrük Müdürlüğünün denetiminde bulunan …………………………………  kodlu antrepodan ……………………………… tarihinde tam olarak çıkarıldığı, antrepodan çıkarılan bu eşyanın; gümrük mevzuatına uygun şekilde işlemlerinin tamamlandığı ve stok kayıtlarının çıkış işlemine uygun olduğu tespit edilmiştir.” hükmü doğrultusunda antrepolardan eşya çıkış işlemleri yapılmaktadır.

Gümrük işlemlerinin bitirilmesi ile ilgili Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi h fıkrasında: “Gümrük işlemlerinin bitirilmesi: Eşyaya ait vergilerin ödenmesini veya kaldırılmasını veya teminata bağlanmasını veya beyannamenin iptal edilmesini veya eşyanın gümrüğe terk edilmesini veya imhasını veya müsadere edilmesini. ..ifade eder” hükmünü amirdir.

Diğer taraftan Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “YGM Sisteminde Antrepo Rejimiyle İlgili Düzenlemeler” başlıklı 07.02.2017 tarihli 22443056 sayılı dağıtımlı yazılarında: “… YGMS’deki düzenlemelere aşağıda belirtildiği şekilde YGM ve ilgili gümrük personelince erişim sağlanabilecektir: /- YGMS’ye döküm bölümü eklenmiş, bu bölümden “antrepo kodu-tarih aralığı” veya “antrepo kodu-antrepo beyannamesi numarası’na göre antrepo beyannamesi ile antrepo beyannamesini kapatan beyannamelere/antrepo rejimini sonlandıran işlemlere ilişkin ekteki bilgilerin görüntülenebilmesi sağlanmıştır…” denilerek Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi(YGMS) üzerinde sistemsel düzenlemelerin yapıldığı bildirilmiştir.

Bu doğrultuda, antrepo beyannamesi muhteviyatı eşyaların antrepodan çıkış işlemlerinden önce, gümrük işlemlerinin mevzuata uygun şekilde tamamlanıp-tamamlanmadığının YGMS üzerinden kontrol edilerek gümrük mevzuatı çerçevesinde gümrük işlemlerinin bitirildiğinin anlaşılmasına müteakip eşya çıkışına izin verilmesi,

Antrepo beyannamesi muhteviyatı eşyaların antrepodan çıkışlarında gerekli kontrollerin titizlikle yapılarak hatalı açma işlemi tespit edilmesi durumunda ilgili beyanname/belgede gerekli düzeltme-iptal işlemi yapıldıktan sonra eşyanın çıkışına izin verilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmekte olup. aksi takdirde ilgililer/eşya hakkında mer’i mevzuat dahilinde işlem tesis edileceğinin bilinmesini,

Tebliğen rica ederim

Sami ÜNLÜ
Gümrük Müdürü a.
Gümrük Müdür Yardımcısı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top