Search
Close this search box.

E-Haciz Yetkilendirilmesi Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Destek Hizmetleri Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

Sayı  : E-73773257-641.03.03
Konu : E-Haciz Yetkilendirilmesi

01.09.2022/77742078
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) İstanbul GDTBM’nin 13.06.2022 tarihli ve E-75515556 sayılı yazısı.
b) Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2022 tarihli ve E-77055505 sayılı yazısı.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan ilgi (a)’da kayıtlı yazıda özetle; Tasfiye İşletme Müdürlüklerince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca yürütülen takip tahsilat işlemleri sonucunda verilen süre içerisinde ödenmeyen kamu alacakları için bütün Banka Genel Müdürlükleri, Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı, Tapu ve Kadastro İdareleri nezdinde haciz işlemlerine başlanıldığı, ancak Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin Bakanlığımız e-haciz sistemini kullanma yetkisinin bulunmadığından ve Tapu ve Kadastro II.(İstanbul) Bölge Müdürlüğünden alınan 28.04.2022 tarihli 4871819 sayılı yazıda; “Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkında Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde protokol yapılan kurumlarla veri paylaşımının salt elektronik ortamda gerçekleştirilebileceği, elektronik ortam dışındaki veri taleplerinin karşılanmayacağının”, Türkiye Noterler Birliği Başkanlığından alınan 05.05.2022 tarihli 68310 sayılı yazıda ise “Bakanlığımız ile yapılan protokol çerçevesinde kağıt ortamında yapılan taleplerin iade edileceği” hususları bildirildiğinden Tasfiye İşletme Müdürlüklerince tahsil edilemeyen kamu alacaklarının tahsili amacıyla haciz işlemlerinin sonuçlandırılabilmesi için Tasfiye İşletme Müdürlüklerine Bakanlığımız e-haciz sisteminde yetki verilmesi istenilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan ilgi (b)’de kayıtlı yazıda, Tasfiye İşletme Müdürlüklerinin 6183 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirecekleri haciz işlemleri için söz konusu sistem üzerinde yetkilendirilebilecekleri belirtilmiş olup anılan sistem için yetkilendirme işleminin ilgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri nezdinde yapılması hususunda,

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Barış NALÇACI
Bakan a.
Genel Müdür V.

DAĞITIM:
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Destek Hizmetleri Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top