Search
Close this search box.

Ek Vezne Açılması ve Giriş Kartı Uygulaması Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Sayı  : E-75247341-131.99-
Konu : Ek Vezne Açılması ve Giriş Kartı Uygulaması Hk

12.09.2022 / 78040461
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 16.08.2022 tarihli ve 2022/3934-BU sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız konusu Müdürlüğümüz denetimindeki G34000030 kodlu geçici depolama yerinde ek vezne açılması ve giriş kartı uygulaması hakkmdaki talebiniz ile ilgili hususlar 02.09.2022/77823169 tarih/sayılı yazımız ile DHL Worldwıde Express Taş. ve Tic.A.Ş. firmasına bildirilmiş olup adı geçen firmadan konuya ilişkin olarak alınan Müdürlüğümüz kayıtlarına giren 07.09.2022/77958138 tarih/sayılı dilekçenin bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerine rica ederim.

Senem ÜZER.
Gümrük Müdürü a.
Gümrük Müdür Yrd.

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü

Sayı  : E-75247341 -131.99-00077823169
Konu : DHL Ek Vezne Uyg.Hk

DHL WORLDWIDE EXPRESS TAŞIMACILIK VE TİC. A.Ş.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Demeğinden alınan Müdürlüğümüz kayıtları na giren 22.08.2022/77480210 ve 22.08.2022/77494583 tarih/sayılı dilekçelerde Müdürlüğümüz denetimindeki G34000030 kodlu geçici depolama yerinizde ardiye yatırmak için uzun kuyrukların oluştuğu, beklemeler nedeniyle mağduriyetlerin yaşandığı belirtilerek iş yoğunluğu az olan firmalar için ekspres vezneler oluşturulması iş yoğunluğu çok olan firmalar için-2-3 vezne ayrılması, diğer veznelerin normal işlemlere devam etmesi, ardiye hizmetinin sistem” üzerinden yapılması, istenecek evrakların~sıstem& taraması sağlanarak iş yoğunluğu ve insan temasının azaltılmasının sağlanması talep edilmiştir. Konuya ilişkin olarak tarafınızca gerekli değerlendirmelerin yapılarak sonucundan Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunu rica ederim.

Senem ÜZER.
Gümrük Müdürü a.
Gümrük Müdür Yrd.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

İstanbul Havalimanı Gümrük Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top