Search
Close this search box.

E-Teminat Metni Hakkında Yazı

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı : 42467338-157.01
Konu : E-Teminat Metni

23.10.2020/58473524
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: Bandırma Gümrük Müdürlüğünün 07.05.2020 tarihli ve 54266269 sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazı konusu husus, 11.05.2020 tarihli 54315985 sayılı yazımızla Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğüne iletilmiş olup, cevaben alınan 22.10.2020 tarihli 58410193 sayılı yazılarının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda, Gümrük Yönetmeliğinin 496 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yeni teminat mektubunun EK-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri de içermesi gerekir.” hükmü uyarınca Yönetmelik eki (EK-77/C) metnin E-Teminat mektubu metinlerine eklenmesi hususunda, proje paydaşlarından Kredi Kayıt Bürosu ile gerek e-posta aracılığıyla gerekse şifahen gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, “Teminat değişikliklerinde hangi türde bir mektup ile değişiklik yapılacağı noktasında kesinlik bulunmadığından, banka sistemlerinden otomatik olarak çağrılan teminat türü kodları arasında EK-77/C metninin doğrudan yer almadığı, ancak, teminat mektupları düzenlenirken ilgili metnin E-Teminat mektubu metinlerinin devamına eklenmesi suretiyle işlem tesis edilebileceği bilgisinin alındığı, bildirilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mehmet KÖSE
Bölge Müdürü a.
Bölge Müdürü Yard.

EK: Yazı Örneği

DAĞITIM:

Gereği:
Bandırma Gümrük Müdürlüğü

Bilgi:
Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine (Bandırma Gümrük Müdürlüğü hariç)
Risk, ASB, Kontrol, TK, EEGR, TTGV, DTKV,
Transit Şube Müdürlüğüne
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine (KEP)


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-157.01
Konu : E-Teminat Metni

ULUDAĞ GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 11.05.2020 tarihli ve 54315985 sayılı yazınız.
b) 19.06.2020 tarihli ve 55164748 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazılarınız konusu, Gümrük Yönetmeliğinin 496 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Daha önce başlamış, gümrük yükümlülüğü devam eden gümrük işlemleri için verilmiş olan teminatın değiştirilmesinin talep edilmesi halinde yeni teminat mektubunun EK-77/C’de yer alan metindeki ifadeleri de içermesi gerekir.” hükmü uyarınca Yönetmelik eki (EK-77/C) metnin E-Teminat mektubu metinlerine eklenmesi hususunda proje paydaşlarımızdan Kredi Kayıt Bürosu ile gerek e-posta aracılığıyla gerekse şifahen gerçekleştirilen görüşmeler neticesinde, “teminat değişikliklerinde hangi türde bir mektup ile değişiklik yapılacağı noktasında kesinlik bulunmadığından, banka sistemlerinden otomatik olarak çağrılan teminat türü kodları arasında EK-77/C metninin doğrudan yer almadığı, ancak, teminat mektupları düzenlenirken ilgili metnin E-Teminat mektubu metinlerinin devamına eklenmesi suretiyle işlem tesis edilebileceği bilgisi alınmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top