Search
Close this search box.

Elektrikli Araç Besleme Donanımları-Ölçüler ve Ayar Kanunu

Kaydet
Kapat

20.04.2022 Tarihli 31815 Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 5446

Ekli “Elektrikli Araç Besleme Donanımlarının 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına, anılan Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

19 Nisan 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

ELEKTRİKLİ ARAÇ BESLEME DONANIMLARININ 3516 SAYILI ÖLÇÜLER VE AYAR KANUNU KAPSAMINA ALINMASINA İLİŞKİN KARAR

Kapsama alman ölçü aleti

MADDE 1- (1) Elektrikli araçlara şarj hizmeti sunumunda kullanılan ve aktarılan elektrik enerjisi miktarının ölçümünü de yapan elektrikli araç besleme donanımları, yasal metroloji çerçevesinde yapılacak düzenlemelerle ölçüm doğruluğu ve ölçüm güvenilirliğini sağlamak amacıyla, 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamına alınmıştır.

Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürürlük
MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top