Search
Close this search box.

Elektrikli Araç İthalatında Yeni Düzenleme

Kaydet
Kapat

Elektrikli Araç İthalatında Yeni Düzenleme

Türkiye’de elektrikli araç sektöründe önemli değişikliklere gidildi. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 445. maddesi ile yürürlüğe giren İthalat Rejimi Kararı kapsamında GTİP 8703.80.10.00.11 ve GTİP 8703.80.10.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonları (GTİP) ve eşya tanımları üzerinden elektrikli araçların ithalatını düzenlemeyi amaçlıyor.

Düzenlemenin temel amacı, GTİP numaraları ve eşya tanımları verilen elektrikli araçların ithalatını düzenlemek ve sektöre yönelik standartları yükseltmek. İşte, bu kapsamda dikkat çeken detaylar:

İzin Belgesi Zorunluluğu

Yeni düzenlemeye göre, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkelerden olmayan elektrikli araçların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması durumunda, gümrük beyannamelerinin tescili için “İzin Belgesi” aranacak. Ancak izin belgesi muafiyeti için belirli şartlar yerine getirilmeli:

 • İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için belirli standartlarda yetkili servis istasyonlarının sayısının belgelendirilmesi.
 • Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu kişilerin belirli yeterlilik belgelerine sahip olmaları.
 • Her bir marka için Türkiye’de belirli şartlara uygun çağrı merkezi kurulması.
 • İthalatı yapılacak eşyanın yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisinin olması.
 • Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin işlemlerin kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilmesi.

İzin Belgesi Şartları

Diğer bir düzenleme ise izin belgesi muafiyeti için belirlenen şartlara odaklanıyor:

 • İthalatı yapılacak eşyanın satış sonrası montaj, bakım ve onarımı için TS 12047 ve TSE K 646 standartlarında 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olduğunun Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi.
 • Elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımından sorumlu olacak kişilerin TSE veya Meslekî Yeterlilik Kurumu tarafından münhasıran elektrikli araç alım, satım, bakım ve onarımına ilişkin bir yeterlilik belgesine sahip olmaları.
 • Her marka için en az 40 personeli olan çağrı merkezi hizmeti verecek.
 • İthalatı yapılacak her bir marka için Türkiye’de kurulmuş en az 40 personele sahip Türkçe çağrı merkezi ile hizmet verilecek.
 • İthalatı yapılacak eşyanın imalatçısının yurt içinde yerleşik yetkili temsilcisi olacak.
 • Batarya sistemlerinin izlenmesi, kontrolü ve denetimine ilişkin yürütülecek işlemlerin ithalatçı tarafından kabul edildiğine dair yazılı bir taahhütname verilecek.

Düzenlemelerin Yürürlük Tarihi ve Sorumlu Otorite

Bu yeni düzenlemeler, yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecek ve Ticaret Bakanı tarafından yürütülecek. Elektrikli araç sektöründeki bu regülasyonlar, sektöre katkı sağlamayı ve kalite standartlarını yükseltmeyi hedefliyor.

Sektöre dair daha çok bilgi ve düzenlemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olmayı unutmayın.

Mevzuatlar İçin Tıklayınız.

Ticaret Bakanlığı İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top