T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-180.05
Konu : Elektronik Menşe Şahadetnamesi-Litvanya

27.10.2020 / 58547912
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 14.07.2020 tarihli ve 55786109 sayılı yazımız.

Litvanya Gümrük İdaresinden alınan 22.10.2020 tarihli yazı ile menşe şahadetnamelerinin Litvanya Ticaret, Sanayi ve Zanaatkarlar Odaları Birliği tarafından 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenmeye başlandığı bildirilmektedir. Bu çerçevede güncellenen elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkeler listesi ekte iletilmektedir.

Söz konusu menşe şahadetnameleri https://essdocs.com/esscert-certificate-of-origin-verification adresinden doğrulanabilecektir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Ekler : Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


ELEKTRONİK MENŞE ŞAHADETNAMESİ KULLANIMINA İLİŞKİN
ÜLKEMİZE BİLDİRİMDE BULUNAN ÜLKELER

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikUyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama 3206
Sonraki İçerikTürkiye ve Birleşik Krallık İlişkileri (Brexit)