T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı : 16934678-180.05
Konu : Elektronik Menşe Şahadetnamesi-Litvanya

27.10.2020 / 58547912
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 14.07.2020 tarihli ve 55786109 sayılı yazımız.

Litvanya Gümrük İdaresinden alınan 22.10.2020 tarihli yazı ile menşe şahadetnamelerinin Litvanya Ticaret, Sanayi ve Zanaatkarlar Odaları Birliği tarafından 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren elektronik ortamda düzenlenmeye başlandığı bildirilmektedir. Bu çerçevede güncellenen elektronik menşe şahadetnamesi düzenleyen ülkeler listesi ekte iletilmektedir.

Söz konusu menşe şahadetnameleri https://essdocs.com/esscert-certificate-of-origin-verification adresinden doğrulanabilecektir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Sevil KARACA AYDEMİR
Bakan a.
Daire Başkanı

Ekler : Elektronik Menşe Şahadetnamesi Düzenleyen Ülkeler Listesi

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


ELEKTRONİK MENŞE ŞAHADETNAMESİ KULLANIMINA İLİŞKİN
ÜLKEMİZE BİLDİRİMDE BULUNAN ÜLKELER

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.