Search
Close this search box.

Armonize Mal Tanım Sistemi 3206 Sayılı Karar

Kaydet
Kapat

25.11.2020 Tarihli 31315 (2. Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 3206

Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme uyarınca uygulanması gereken ekli Sınıflandırma Görüşlerinin yürürlüğe konulması ile 4/12/2017 tarihli ve 2017/11114 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 10/11/1988 tarihli ve 3501 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

25 Kasım 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top