Search
Close this search box.

Farklı GTİP İle İthalat Yapılması Rulmanlı Mil Yatağı

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-165.99 946-
Konu : Farklı GTİP İle İthalat Yapılması ‘Rulmanlı Mil Yatağı’

13.11.2019 / 49387452
DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 08.11.2019 tarihli, 49170660 sayılı yazıda; ‘rulmanlı mil yatağı’ isimli ürünün 8482.10.90.00.12 (dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler) GTİP’i altından beyan etmek suretiyle ithal edildiği, bu GTİP’in 20 dolar/kg birim kıymeti üzerinden gözetim uygulamasına da tabi olduğu, ancak bazı firmalarca aynı ürünün daha düşük gümrük vergisi oranlarına tabi olan ve gözetime tabi olmayan 8483.20.00.00.00 (yatak kovanları – rulmanlı olanlar) ve 8483.30.80.90.00 (mil yatakları – diğerleri) GTİP’leri altından ithal edildiği belirtilmektedir. Bu itibarla, eksik gümrük vergisi tahakkuk ettirilerek vergi kaybına neden olunmamasını teminen, bahse konu ürüne ilişkin ithalatın farklı GTİP’ler beyan edilerek yapılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top