Farklı GTİP İle İthalat Yapılması Rulmanlı Mil Yatağı

Farklı GTİP İle İthalat Yapılması Rulmanlı Mil Yatağı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :85593407-165.99 946
Konu :Farklı GTİP İle İthalat Yapılması ‘Rulmanlı Mil Yatağı’

13.11.2019 / 49387452

DAĞITIM YERLERİNE

İthalat Genel Müdürlüğü’nden alınan 08.112019 tarihli, 49170660 sayılı yazıda; ‘rulmanlı mil yatağı’ isimli ürünün 8482.10.90.00.12 (dış çapı 52 mm.yi geçen fakat 100 mm.yi geçmeyenler) GTİP’i altından beyan etmek suretiyle ithal edildiği, bu GTİP’in 20 dolar/kg birim kıymeti üzerinden gözetim uygulamasına da tabi olduğu, ancak bazı firmalarca aynı ürünün daha düşük gümrük vergisi oranlarına tabi olan ve gözetime tabi olmayan 8483.20.00.00.00 (yatak kovanları – rulmanlı olanlar) ve 8483.30.80.90.00 (mil yatakları – diğerleri) GTİP’leri altından ithal edildiği belirtilmektedir. Bu itibarla, eksik gümrük vergisi tahakkuk ettirilerek vergi kaybına neden olunmamasını teminen, bahse konu ürüne ilişkin ithalatın farklı GTİP’ler beyan edilerek yapılmaması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederim.
H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Daire Başkanı
DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

image_pdfimage_print