T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü

İVEDİ
03.02.2021

Sayı : E-94904223-320.03.03-346685
Konu : Fason Sözleşmeleri Hk.

MERSİN GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİNE

Bilindiği üzere Ülkemizin Yaş Sebze ve Meyve İhracatının sürdürülebilirliği ve güvenirliği amacıyla yoğun çaba gösterilmekte ve bu kapsamda karşılaşabilecek sorunları minimum seviyeye indirmek için azami hassasiyet gösterilmektedir. Kurumumuzca bu amaca yönelik çalışmaların başarılı olabilmesi için alıcı ülkelerin Zirai Karantina Yönetmeliği kapsamındaki karantina kontrollerinin yapılabilmesi, ihracat partilerinde geri dönüşlerin yaşanmaması vb. amacıyla bu çalışmalara düzenli, disiplinli bir şekilde programlanması ve yürütülmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda, Müdürlüğümüzce Bitki Karantina Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak yaş meyve-sebze ihracat kontrolleri için sunulan dilekçelerin ekinde “Fason Sözleşmesi” nin bulundurulması gerekmektedir. Düzenlenecek fason sözleşmelerin noter onaylı olması, başvuru sırasında orjinal belgelerin gösterilerek fotokopileri ile işlem yapılabileceğini derneğiniz üyelerine duyurulması hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Ahmet GÜNEŞ
Müdür

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.