Search
Close this search box.

Fren Balataları İthalat Denetimleri 447 Hk

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : E-24545304-553.02-00073723719
Konu : İthalat Denetimleri

14.04.2022 / 73723719
BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLER DERNEĞİ

İlgi : 08.03.2022 tarihli ve 447 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, fren balataları Araç Parçalarının İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2022/25) kapsamına alınmıştır. Bazı firmalar tarafından 2022 yılı öncesinde sipariş edilen ve konşimento belgesi düzenlenen fren balatalarının çeşitli nedenlerle 28.02.2022 tarihinden önce ülkemiz gümrük bölgesine ulaştırılamadığı anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, firmaların ellerinde olmayan sebeplerden dolayı 28.02.2022 tarihinden sonra ülkemiz gümrük bölgesine ulaştırılan fren balataları, ilgili firmaların 23.05.2022 tarihi mesai bitimine kadar talep etmesi halinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) eliyle test edilecektir ve yapılan testler itibarıyla uygun bulunan ürünlerin ithalat denetimi işlemleri bu minvalde sonuçlandırılacaktır.

Bununla birlikte, mezkur Tebliğ çerçevesinde fren balatalarının denetimi hedeflenmekte olup fren diskleri, kampanaları, bağlantı elemanları ve benzeri ekipmanlara yönelik ithalat denetimlerine önümüzdeki dönemlerde başlaması planlanmaktadır.

Bilgilerini rica ederim

Hakkı KARABORKLU
Bakan a.
Genel Müdür V.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top