Search
Close this search box.

Geçici ve Süreli Koronavirüs Düzenlemeleri

Kaydet
Kapat

Geçici/Süreli Koronavirüs Düzenlemeleri Hakkında

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında alınan geçici tedbirlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 21.02.2021 tarihli 54434 sayılı Bakanlık Oluru ile 01.07.2022 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacağı hususu bildirilmiştir. 

01.07.2022 TARİHİ İTİBARİYLE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK 
GEÇİCİ/SÜRELİ DÜZENLEMELER

02.04.2020 tarihli, 22611 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 11/1 çerçevesinde;

1. İlk defa yetki belgesi verilmemesi.

2. Yetki belgesi eki taşıt belgelerine taşıt ilave işlemlerinin durdurulması.

3. Mevcut yetki belgelerinin süresi bitenlerinin herhangi bir işleme gerek duyulmadan ikinci
bir talimata kadar geçerliliğinin korunması.

10.04.2020 tarihli, 23931 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:

1. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 14/21 gereğince asgari
kapasite kaybına ilişkin 630 günlük süre hesabının 01.03.2020 tarihinden başlamak üzere
durdurulması.

2. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 24/3,9 gereğince sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt belgesinden taşıt düşüm işleminin durdurulması.

17.04.2020 tarihli, 25066 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:

1. M2 Yetki belgeleriyle ilgili olarak;

a. Tahditli olmayan küçük otomobil, küçük otobüsler ile yine tahditli olmayan hususi veya ticari panelvan cinsi taşıtlarında, taşıt sahibi ile yetki belgesi sahibi arasında imzalanacak taşıt kiralama sözleşmesine istinaden ve varsa kayıtlı bulundukları yetki belgesi eki taşıt belgesinden düşülmeleri kaydıyla, yetki belgesi eki taşıt belgesine sözleşmeli olarak ilave edilmesi.

b. İlave edilecek ticari otomobil, küçük otobüs ve panelvan cinsi taşıtların uygun yerlerine firma kısa ünvanının yazılı olması.

c. Yukarıda belirtilen taşıtları kullanan sürücülerin, geçerli bir SRC belgelerinin bulunmasının yeterli görülmesi.

d. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 25/1,e gereğince, öngörülen özmal sözleşmeli taşıt kullanım oranının (1 özmala 5 sözleşmeli), birinci ve ikinci fıkrada belirtilen taşıtlar için 3 ay süreyle uygulanmaması.

e. Bu kurallar çerçevesinde ilave edilecek taşıtlar için taşıt kartı geçerlilik tarihinin 3 ay ile sınırlandırılması, ancak COVID-19 ile ilgili alınacak tedbirlerin uzatılması halinde, söz konusu taşıtlar için verilen taşıt kartı süresinin de ücretsiz olarak uzatılması.

21.05.2020 tarihli, 28599 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 11/1 çerçevesinde;

1. İçişleri Bakanlığının 20.05.2020 tarihli Genelgesi kapsamında, 21 Mayıs 2020 saat 09:00 ’dan itibaren seyahat izin belgesi bulunan 65 yaş ve üzeri yolcuları taşıyabilmeleri,

2. İçişleri Bakanlığının 20.05.2020 tarihli Genelgesi kapsamında, taşıma sırasında yolcuya
verilen ikramların ambalajlı olması ile sıcak servis yapılmaması,

16.12.2020 tarihli, 70241 sayılı Bakanlık Oluru ile bildirilen geçici/süreli düzenlemeler:

1. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde adlarına yetki
belgesi düzenlenen firmaların, yetki belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde, Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Madde 40/34 gereğince
öngörülen mesleki yeterlilik şartını (mesleki yeterlilik belgesine/belgelerine [Üst Düzey
Yönetici (ÜDY) – Orta Düzey Yönetici (ODY)] sahip olunması veya bu niteliklere sahip kişiyi/kişileri istihdam etmeleri) yerine getirmek ve faaliyetleri süresince de bu şartı muhafaza etme zorunlulukları bulunmaktadır.

Yukarıda belirtilen mesleki yeterlilik şartını yerine getirmiş olan yetki belgesi sahiplerinin; bu şarta ilişkin ÜDY—ODY mesleki yeterlilik belgesi sahibi yöneticilerin ortaklıktan ayrılması,
iş akitlerinin feshedilmesi (istihdam edilenlerin) ve benzeri nedenlerle anılan şartın kaybedilmesi halinde, şartın kaybedildiği tarihten itibaren, şartın yeniden sağlanması
zorunluluğuna ilişkin 30 günlük sürenin uzatılması.

Yazının Orjinalini Görmek İçin Tıklayınız

Kaynak: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı


Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top