Search
Close this search box.

Geçiş Belgesi Sistemi Hakkında

Kaydet
Kapat

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Sayı : E-34221550-263-6789                                                                        01.07.2022
Konu : Geçiş Belgesi Sistemi Hakkında

01.07.2022/6789
(Genel Sekreterlik)

İlgi : 28.06.2022 tarihli, 3202 sayılı ve “Sarp Sınır Kapısından Çıkış Yapacak Araçlara Hopa Ticaret Odası Tarafından Düzenlenecek Geçiş Belgelerinin Düzenlenmemesi Hk” konulu yazınız

Sarp sınır kapısından çıkış yapacak araçlara Hopa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından geçiş belgesi düzenlenmemesi konulu ilgi yazınız incelenmiştir.

İlgi yazınızda yer alan bilgiler ve referans gösterilen Bakanlık yazılarının Sarp sınır kapısında yaşanan sorunla olan bağlantısızlığı nedeniyle, geçiş belgesi dağıtım sisteminin genel işleyişi ve özelde Sarp sınır kapısında geçiş belgesi dağıtımı hakkında Derneğinizin bilgilendirilmesi gerektiği görülmüştür.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile 08.09.1992 tarihinde imzalanan ve 16.04.2010 tarihinde yenilenen Uluslararası Karayolu Yük Taşımaları Geçiş/İzin Belgelerinin Dağıtımı Hususunda Yapılan Yetki Devrine İlişkin Protokol’e göre uluslararası geçiş belgelerinin dağıtımı ile ilgili olarak Birliğimiz yetkilendirilmiştir.

Geçiş belgesi dağıtımı sırasında izlenmesi gereken kurallar Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yayımlanan Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi ile belirlenmekte olup, Birliğimiz ve yetkilendirilen dağıtım bürolarınca söz konusu Yönerge dışında hareket edilmesi mümkün değildir.

Son dönemlerde Hopa Ticaret ve Sanayi Odasına bağlı faaliyet gösteren Sarp geçiş belgesi dağıtım bürosunca yürütülen işlemler sırasında iki farklı soran yaşanmıştır.

Birincisi, Yönerge çerçevesinde transit refakat beyannamelerinde gümrük memuru isim kaşesi ve imza zorunluluğu aranırken, yurt dışmda düzenlenen transit refakat belgelerinde gümrük memuru isim kaşesi ve imza uygulama zorunluluğu bulunmaması nedeniyle yaşanan sorun, ilgide kayıtlı yazınızda referans gösterilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazısı ile çözülmüştür.

İlgi yazınızda anlatılmaya çalışılan Sarp geçiş belgesi dağıtım bürosunda yaşanan sorun ise, ülkemizde düzenlenen transit refakat belgelerinde gümrük memura isim kaşesi ve imzası yerine gümrük muayene memuru kaşesi olmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda da yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan alınan 28.06.2022 tarihli bildirim gereğince gerekli işlem yapılmış, dağıtım büroları bilgilendirilmiş ve söz konusu taşımalar için geçiş belgesi dağıtımına başlanmıştır.

Sonuç olarak, ilgi yazınızda belirtilen sorun ile referans gösterilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yazısının herhangi bir bağlantısı bulunmamakla birlikte, son dönemlerde yaşanan iki sorun da Birliğimiz ve adı geçen Bakanlık koordinasyonu ile çözülmüştür.

Bilgilerinizi rica ederim.

e-imza

Cengiz DELİBAŞ
Genel Sekreter Yardımcısı

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top