Search
Close this search box.

Güney Kore – Sonradan Kontrol (STA) – 30.06.2022

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı   : E-49970238-180.99-
Konu : Güney Kore STA Menşe Beyanı Hk

30.06.2022 / 76121741
İSTANBUL GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

İlgi : 27.05.2022 tarihli 75024155 sayılı yazınız.

    Türkiye Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında Güney Kore’den ithal edilecek eşyaya tercihli rejim uygulanabilmesi için yükümlü tarafından sunulması gereken menşe beyanı üretici belgesi üzerine yapıldığı durumda gümrük idareleri tarafından kabul edilmediğine dair yazınız konusu olay ile ilgili son üç yıl içerisinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 242 nci maddesi kapsamında Bölge Müdürlüğümüze yapılan itiraz başvurularının sorgulanması neticesinde sadece bir adet dosyaya rastlanılmış olup konusu itibarıyla münferit bir olay olduğu anlaşılmıştır. Söz konusu itiraz dosyasının incelemesi devam etmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ceylan YİĞİT UZUN
Bölge Müdürü a.
Bölge Mdr. Yrd. V.

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top