Search
Close this search box.

Şeker İhraç Ön İzni Muafiyeti – Gemi Tedarikçileri Derneği

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-140.04[GGM-ŞKR]
Konu : Gemi Tedarikçileri Derneği-Şeker
İhraç Ön İzni Muafiyeti

07.07.2020/55620779
DAĞITIM YERLERİNE

İhracat Genel Müdürlüğü`nün 03/07/2020 tarihli ve 55531420 sayılı yazısında; Gemi Tedarikçileri Derneği`nin şeker ihracatında kumanya teslimlerinin ön izin uygulamasından muaf tutulmasına ilişkin talebinden bahisle, Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı`ndan alınan yazıda 26/06/2020 tarihli Bakanlık Makamları oluru ile denizlerimizden transit geçen ve/veya ülkemiz limanlarına uğrayan yabancı bayraklı gemilerin iaşe ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak hizmet veren Gemi Tedarikçileri Derneği üyesi gemi kumanyacılığı yapan firmaların kristal şeker teslimlerinin gemi başına 200 kilograma kadar ihracat ön izninden muaf tutulmasının uygun bulunduğunun belirtildiği ifade edilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

 DAĞITIM :Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top