Search
Close this search box.

Suriyeye Kimyevi Eşya İhracında Tahlil

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 21558579-166.99[GGM-08]
Konu : Suriyeye Kimyevi Eşya İhracında Tahlil

03.07.2020/55540897
DAĞITIM YERLERİNE

GAP Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan 10.04.2020 tarihli ve 53827007 sayılı yazıda; Gaziantep Gümrük Müdürlüğünden alınan yazıdan bahisle, yapılan kontrol ve muayene işlemleri sonucunda eşyanın 2019/16 sayılı Genelge uyarınca “Suriye’ye İhracı veya Suriye`ye Transitinde Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi” kapsamında yer aldığının tespit edilmesi halinde, yükümlüsüne 4458 sayılı Gümrük Kanununun 235/2 maddesi uyarınca işlem yapılıp yapılmayacağı ile eşyanın tahlile tabi tutulması durumunda, 2013/29 sayılı Genelgede yer alan “….analiz sonucu beklenmeden, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2013/3 sayılı Genelgesinde belirtilen “ertelenmiş kapatma” işlemine tabi tutulmak suretiyle eşyanın ihracına izin verilmesi” yönünde işlem yapılıp yapılmayacağı hususlarında tereddüt hasıl olduğu ifade edilerek Bölge Müdürlüklerinin talimatlandırılması istenmiştir.

01.07.2020 tarihli ve 55353285 sayılı Bakanlık Makamı Onayı uyarınca;

Suriye`de devam eden iç savaş ve ülkemizi tehdit eden terör olayları nedeniyle, Suriye`ye ihraç amacıyla sevk edilen eşya için laboratuvar tahliline ihtiyaç duyulması halinde, yukarıda belirtilen 2013/29 sayılı Genelge hükmünün uygulanmayarak söz konusu eşyanın tahlil sonucuna kadar bekletilmesi ile tahlil sonucunda herhangi bir sakınca bulunmadığının anlaşılması halinde eşyanın sevkine müsaade edilmesi,

Tahlil sonucunda, eşyanın 2019/16 sayılı Genelge kapsamında “Suriye’ye İhracında Gümrük Hizmeti Verilmeyecek Eşya Listesi”nde yer aldığının tespit edilmesi halinde ise Gümrük Kanunu’nun 235/2 maddesi uyarınca cezai işlem tatbik edilmesi,

Gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım :
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top