T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 96603261-120.01.04.01
Konu: Römork/Yarı Römorkların Geçiş
Belgesi Kontrolü

07.07.2020/55603639
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 08.04.2020 tarihli ve 96603261-120.01.04.01/00053759124 sayılı yazımız.
b) 14.04.2020 tarihli ve 96603261-120.01.04.02/00053879158 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımız konusuna ilişkin olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 06.07.2020 tarihli ve E.36741 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:
– 1 adet yazı

DAĞITIM:
– Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

06.07.2020

Sayı: 98977746-724.01.01-E.36741
Konu: Römork/Yarı Römorkların Geçiş
Belgesi Kontrolü

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 03.04.2020 tarihli ve 98977746-724.01.01-E.22872 sayılı yazımız.
b) 14.04.2020 tarihli ve 98977746-724.01.01-E.24126 sayılı yazımız.

İlgi (a)’da kayıtlı yazımızda, COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında ülkemizde alınan tedbirler nedeniyle, uluslararası taşımalarında komple taşıt yerine yarı römork/dorse taşımacılığına talebin arttığı dikkate alınarak ve bu tür taşımalara kolaylık sağlanabilmesini teminen, kombine taşımacılık (Ro-Ro veya Ro-La) kullanılarak ülkemize gelecek veya ülkemizden gidecek çekicisiz yabancı plakalı römork veya yarı-römork taşıt birimleri için ikinci bir talimata kadar geçici olarak geçiş/UBAK belgesi aranmayacağı belirtilmiş, ilgi (b)’de kayıtlı yazımızda ise, bu taşımalar için U-Net otomasyon sisteminde bir muafiyet kodu (79- Kovid 19 nedeniyle Ro-Ro veya Ro-La kullanılarak yapılan çekicisiz römork/yarı römork taşımaları) tanımlandığı bildirilmişti.

Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda; COVID-19 kapsamında uluslar arası eşya taşımacılığına getirilen kısıtlamaların kalktığı ve kara sınır kapılarımızdaki taşımaların normale döndüğü gözlemlenmektedir.

Bu kapsamda, kombine taşımacılık (Ro-Ro veya Ro-La) kullanılarak ülkemize gelecek veya ülkemizden gidecek çekicisiz yabancı plakalı römork veya yarı-römorklardan geçiş/ UBAK belgesi aranmaması uygulamasının 20 Temmuz 2020 tarihi itibariyle sonlandırılması ve bu amaçla U-Net otomasyon sisteminde yapılan muafiyet kodu tanımlamasının kaldırılması Bakanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi ve konuyla ilgili olarak sınır kapılarının/iç gümrüklerin bilgilendirilmeleri hususunda gereğini arz/rica ederim.

Murat BAŞTOR
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Gereği:
Ticaret Bakanlığına
(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

Bilgi:
Bilgi işlem Dairesi Başkanlığına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
Uluslararası Karayolu İle Yük Taşımacılığı ve Acente Sahipleri Derneğine
Uluslararası Nakliyeciler Derneğine Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikSuriyeye Kimyevi Eşya İhracında Tahlil
Sonraki İçerikGeri Verme ve Kaldırma Başvurusu Formu – Elektronik Ortam