T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 96603261-120.01.04.01
Konu : Romörk/Yarı Römorkların Geçiş Belgesi Kontrolü

08.04.2020 / 53759124
DAĞITIM YERLERİNE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 03.04.2020 tarihli ve E.22872 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazıda belirtilen hususlar doğrultusunda gereğini rica ederim.

Burak Serkan YAŞAR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER: 1 adet yazı

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine


T.C.
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

Sayı : 98977746-724.01.01-E.22872 03.04.2020
Konu : Romörk/Yarı Römorkların Geçiş Belgesi Kontrolü

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, kombine taşımacılık (Ro-Ro veya Ro-La) kullanmak suretiyle çekicisiz olarak ülkemize/ülkemizden taşınan yabancı plakalı römork veya yarı romarklar için, söz konusu taşıt biriminin kayıtlı olduğu ülkeye göre ülkemizde geçiş veya UBAK belgesi talep edilmektedir.

Diğer yandan, tüm dünyada etkili olan COVID-19 vakası kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, uluslararası taşımalarda komple taşıt (çekici+römork/yarı römork) yerine yarı römork/römork taşımacılığına yönelik talep artmaktadır.

Yaşanan mevcut durum da dikkate alındığında, bu tür taşımalara kolaylık sağlanabilmesi amacıyla, kombine taşımacılık (Ro-Ro veya Ro-La) kullanılarak ülkemize gelecek veya ülkemizden gidecek çekicisiz yabancı plakalı römork veya yarı-römork taşıt için, ikinci bir talimata kadar geçici olarak geçiş birimleri veya UBAK belgesi aranmayacaktır.

Bilgilerinize ve uygulamaya ilişkin sınır kapılarımızın bilgilendirilmeleri hususunda gereğini arz/rica ederim.

Mahmut GÜRSES
Bakan a.
Genel Müdür V.

Dağıtım/Gereği: Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Bilgi: Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.