Search
Close this search box.

Kuru Mor Soğana İhracat İzni Hk 09.04.2020

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-140.04-
Konu : Kuru Mor Soğan İhracatı

09.04.2020 / 53799479
DAĞITIM YERLERİNE

İhracat Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2020 tarihli ve 53784117 sayılı yazısı ekinde alınan ve bir örneğine ilişikte yer verilen Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kuru mor soğan ihracatına yönelik yazısında özetle; gelen yoğun talep ile sınırlı miktardaki kuru mor soğan ihracat izin taleplerinin tamamlanmış olduğu bu sebeple kuru mor soğan ihracat izin taleplerinin Bakanlıklarınca artık uygun görülmediği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

EK: 1 yazı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Sayı : 21901663-320.03.03-E.1085133 06.04.2020
Konu : Kuru Mor Soğan İhracat İzinleri

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 16.03.2020 tarihli ve 21901663-320.03.03-E.904000 sayılı yazımız.

Patates ve kuru soğan ihracatı 07.01.2020 tarih ve 31001 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2020/1)” ile ön izne bağlanmıştır.

İlgi yazımızla tüketiminin iç piyasada sınırlı olması, ülke kuru mor soğan stoklarının ihtiyacı karşılayacak seviyede bulunması, olumlu iklim şartları nedeniyle turfanda üretimin beklenenden daha erken piyasaya arz edilecek olması ve üretici mağduriyetleri yaşanmaması gibi nedenler ile sınırlı miktarda sadece kuru mor soğanın ihracatına izin verildiği belirtilmiştir. Ayrıca yazımızda çıkış gümrüklerinde Bakanlığımız İl/İlçe/Zirai Karantina Müdürlüklerimizde görevli bir personel nezaretinde Gümrük Müdürlüğünüz personeli ile fiziki kontrol yapılması hususlarında Bakanlığınız çıkış gümrüklerinin talimatlandırılması ve gereken tedbirlerin alınması talep edilmiştir.

Gelen yoğun talep ile sınırlı miktardaki kuru mor soğan ihracat ön izin talepleri tamamlanmış olup kuru soğan ve kuru mor soğan ihracat ön izin talepleri uygun görülmemektedir.

Bilgilerinizi arz ederim.

Dr. Mehmet HASDEMİR
Bakan a.
Genel Müdür V.

Gereği/Dağıtım: Ticaret Bakanlığına

Bilgi: Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top