03.06.2022 Tarihli 31855 Sayılı Resmi Gazete

GENELGE

Cumhurbaşkanlığından;

Konu: 2020/5 Sayılı Genelgenin
Yürürlükten Kaldırılması

GENELGE (2022/5)

2/4/2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “COVID-19″ Salgının Kamu İhale Sözleşmelerine Etkisi” konulu 2020/5 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

2 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Resmi Gazetenin Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Link’e Tıklayınız.