T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-82858591-161.99-
Konu : Coronavirus Salgını Nedeni İle 2013/37 S. Genelge
Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Rap. Hk

03.06.2022/75220757
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : a) 29.07.2021 tarihli ve 065876699 sayılı yazımız.
b) 22.12.2021 tarihli ve 070211662 sayılı yazımız.
e) 25.01.2022 tarihli ve 071260923 sayılı yazımız.

İlgi (c)’de kayıtlı yazımızda; 2013/37 sayılı Genelge gereği ibrazı gereken ancak Coronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aranmayan sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 2022 yılı Mayıs ayı sonuna kadar uzatılmasının uygun bulunduğu bildirilmişti.

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden sağlık kuruluşlarında yaşanan yoğunluk dolayısı ile sağlık kurulu raporlarının temin edilemediği, bu nedenle de öngörülen süre içerisinde raporların ibraz edilemediği anlaşılmıştır.

Gümrük işlemlerinde yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilebilmesini teminen; mezkur Genelge uyarınca doğrudan temsilciler, gümrük müşavirleri ile gümrük müşavir yardımcılarınca ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz süresinin 30.06.2022 tarihine kadar son kez uzatılması uygun bulunmuştur.

Diğer yandan 30.06.2022 tarihi itibari ile ilgili sağlık kurumuna başvuru yapmış olup, bu durumu belgelendiren kişilerin sağlık kurulunca yapılan değerlendirmelerinin devam ediyor olması halinde ise en geç 14.07.2022 tarihine kadar gümrük idarelerinde iş takibi yapmaları mümkün bulunmaktadır. Bu tarihe kadar sağlık kurulu raporunu ibraz etmeyen kişilerin gümrük idarelerinde iş takibi yapmalarına izin verilmemesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri.

Bilgi:
Tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri.

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikGenelge 2022/5 – 2020/5 Sayılı Genelgenin Kaldırılması
Sonraki İçerikİhracatçılar Meclisi ile Birlikleri Hakkında Kanun 7408