Search
Close this search box.

Genelge 2023/11 – 2021/12 Sayılı Genelgede Değişiklik – GGM

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-21558579-166.99[GGM-06]-00088525308
Konu: 2021/12 Sayılı Genelge\’de Değişiklik

GENELGE
(2023/11)

İlgi: 25.03.2021 tarihli ve 2021/12 sayılı Genelge.

İlgide kayıtlı “Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri” konulu Genelgenin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10 – (1) Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici depolama yerlerine ya da antrepolara konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilir.

(2) Ancak söz konusu eşyanın deniz yolu, hava yolu ya da demiryolu ile üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilecek olması durumunda, bahsi geçen eşya liman/havalimanı/demiryolu sahasında bulunan geçici depolama yerlerine veya bu yerlerin bağlı olduğu gümrük müdürlüklerinin denetimi altında bulunan antrepolara konulabilir.

(3) Söz konusu yerlere konulan eşya ile ilgili iş ve işlemler gümrük mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Ömer BOLAT
Bakan

Dağıtım : Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top