Search
Close this search box.

Türkiye ile Arap Emirlikleri Arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması

Kaydet
Please login

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: E-73421605-100-00088782619
Konu: Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması

06.09.2023/88782619
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 03.03.2023 tarihinde Abu Dabi’de imzalanan 7449 sayılı Kanunla Onaylanması uygun bulunan ve 27.04.2023 tarihli ve 7180 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması uyarınca, 31.08.2023 tarihli, 32295 sayılı Resmi Gazetede, 30.08.2023 tarihli;

7543 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar,

7344 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasına İlişkin Karar,

7545 Cumhurbaşkanı Kararı ile “Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Tarım İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ve bu Karara ilişkin Tebliğ,

7546 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ” Birleşik Arap Emirlikleri Menşeli Bazı Sanayi Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Karar ve bu Karara ilişkin Tebliğ,

Yayımlanarak 01.09.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda BİLGE Sisteminde Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına yönelik “BAE” anlaşma kodu ile 2814 doküman kodlu; TR-UAE ve 2818 doküman kodlu; DB TR-UAE Menşe İspat Belgeleri oluşturulmuş olup söz konusu Yönetmelik ve Karar kapsamı ithalat işlemlerinde bahse konu Tebliğ kapsamı eşyanın karşısında belirtilen tahsisat yöntemi (BSGTY/TTY) uyarınca uygun muafiyet koduna ilave olarak belirtilen anlaşma kodu ve menşe ispat belgesinin kullanılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Emine Bilgehan TEKELİOĞLU
Genel Müdür a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Demeği
İstanbul Gümrük Müşavirleri Demeği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Demeği
Mersin Gümrük Müşavirleri Demeği

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top