Search
Close this search box.

Genelge 2023/14 – Genelge 2021/10 DİR Kıymetli Maden Değişiklik

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

28.11.2023

Sayı  : E-52707093-010.06.01-00091382028
Konu : Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali-2021/10
Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE (2023/14)

İlgi: 25/3/2021 tarihli ve 2021/10 sayılı Genelge

İlgide kayıtlı Genelgenin ilk paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Diğer taraftan, 7113.19 tarife alt pozisyonundaki eşyaya ilişkin olarak 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü maddesi kapsamında yapılacak dahilde işleme izni başvuruları, sadece eşyanın yenilenmesi, tamiri, boyanması vb. işlemler ile montaj veya diğer eşyayla birleştirilmesi işlemleri ile sınırlı olacak şekilde ve aşağıda belirtilen dahilde işleme tedbirleri çerçevesinde karşılanacak; eşyanın dahilde işleme rejimi altında eritilmesi, şerit, levha, külçe vb. hallere dönüştürülmesi talepleri kabul edilmeyecektir.”

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Bakan Yardımcısı,

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Mevzuatlara Dönmek İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top