T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 52707093-622.02
Konu : Geri Gelen Eşya Hk.

11.11.2020/ 58924795
DAĞITIM YERLERİNE

İlgide kayıtlı dilekçenizde özetle, Gümrük Kanunu’nun 168nci maddesi kapsamında geri gelen eşyada gümrük idaresince tahlil yapıldığı ve eşyanın ihracat beyannamesinde beyan edilenden farklı bir GTİP’te olduğunun tespit edilmesi halinde, Gümrük Kanunu’nun 234 üncü maddesi uyarınca işlem yapılmasından dolayı mağduriyet yaşandığından bahisle konuyla ilgili yeknesaklığın sağlanması talebinde bulunulmaktadır.

Bilindiği üzere, Gümrük Kanunu’nun 168nci maddesinde ihraç edildikten sonra üç yıl içinde geri gelen eşyanın yükümlünün talebi üzerine gümrük vergilerinden muaf tutulması mümkün kılınmıştır. Aynı Kanun’un 169 uncu maddesi ise “168nci maddede belirtilen ithalat vergilerinden muafiyet, geri gelen eşyanın ihracı sırasındaki ayniyeti değişmeden yeniden ithali halinde tanınır.” hükmünü amirdir.

Bunun yanısıra, Gümrük Kanunu’nun uygulanmasına ilişkin Gümrük Yönetmeliği’nin “Geri Gelen Eşyanın Beyanı” başlıklı 448 nci maddesinde de “Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın beyanı, beyanın kontrolü ve diğer işlemler 180 ila 195 inci madde hükümlerine göre yapılır. Yükümlü, ilgili gümrük idaresine eşyanın Türkiye Gümrük bölgesinden ihracına ilişkin gümrük beyannamesi ve ayniyet tespitine ilişkin diğer belgeleri ibraz eder.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri uyarınca, geri gelen eşyanın gümrük idareleri tarafından ayniyet tespitinin yapılması zorunlu olup bu çerçevede gerekli görülmesi halinde tahlile tabi tutulması ve tahlil sonucuna göre işlem yapılması da yine mevzuat gereğidir.

Bu itibarla, konuyla ilgili olarak gümrük idarelerince yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğu değerlendirilmekle birlikte, söz konusu şikayetlerin olay bazında ve işlemin gerçekleştiği gümrük idaresi bildirilmek suretiyle intikal ettirilmesi halinde ayrıntılı şekilde incelenmesi mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Hakan ATAY
Bakan a.
Daire Başkanı

Dağıtım:
Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Önceki İçerikBazı Tekstil Konfeksiyon ve Deri Ürünleri Hakkında
Sonraki İçerikPolietilen Tereftalat Cips İthalatına İlişkin Karar 3192