Search
Close this search box.

Geri Verme – Tercihli Menşe İspat Belgeleri

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.01.01
Konu : Geri Verme – Tercihli Menşe
İspat Belgeleri

29.06.2020 / 55167062
DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, ülkemizin taraf olduğu STA kapsamında düzenlenen ve serbest dolaşıma giriş esnasında gümrük idaresine sunulmayan tercihli menşe ispat belgelerinin (EUR.1, EUR.MED dolaşım belgesi gibi) ilgili mevzuatlarında belirtilen ibraz süreleri içinde gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde söz konusu belgelerin sonradan getirileceğine dair gümrük idaresine bir müracaatta bulunulmasına gerek olmaksızın belge kapsamı eşyaya tercihli tarife uygulanmaktadır.

Dolayısıyla, serbest dolaşıma giriş esnasında mevcut olmayıp sonradan düzenlenen veya süresi içinde sonradan gümrük idaresine sunulan ülkemizin taraf olduğu STA kapsamında düzenlenen tercihli menşe ispat belgeleri kapsamı eşya için ithalat esnasında tahsil edilen ilave gümrük vergisinin, 4458 sayılı Gümrük Kanunu`nun 214 üncü maddesinde belirtilen sürede başvurulması halinde İGV Kararlarında ilgili ülke için belirlenen oranlara tekabül eden miktarlar (varsa) mahsup edildikten sonra geri verilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Resmi Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top