Search
Close this search box.

MEDOS Sistemi – Islak İmza Bilgilendirmesi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 20117910-163.01.01
Konu : MEDOS-Islak İmza

01.07.2020 / 55167197
DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 21.04.2020 tarih ve 54002636 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, MEDOS üzerinden AB’ye üye ülkelere ihracatta elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusuna ilgili gümrük memurlarının ıslak imzasının atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla son verilmesi üzerine mutabakata varıldığı dolayısıyla, MEDOS üzerinden düzenlenen söz konusu belgelerin gümrük vizesi kutusunun 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı bildirilmişti.

Ülkemizin AB dışındaki diğer serbest/tercihli ticaret anlaşması ortaklarımıza (Mısır, Bosna Hersek, Moldova, Malezya, Gürcistan, İran gibi) yönelik MEDOS sisteminde düzenlenen tercihli menşe ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun da 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacağı hususu Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüzce ilgili ülkelere bildirilmiş olup söz konusu belgelerin gümrük vizesi kutusu da 1 Temmuz 2020 tarihi itibarıyla ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacaktır.

Bilgileri ile üyelerinize gerekli bildirimlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

DAĞITIM:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Türkiye İhracatçılar Meclisi
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

Yazının Orjinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız

Gümrükler Genel Müdürlüğü için tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top