T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 20117910-163.01.01
Konu: MEDOS – Islak İmza

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: 13.07.2019 tarih ve 35836184 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız ile Avrupa Komisyonu talebinin üzerine, MEDOS Sisteminde elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve mense ispat belgelerinin gümrük vizesi kutusunun ilgili gümrük memurlarınca imzalanması gerektiği bildirilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğümüzce Avrupa Komisyonu ile yapılan görüşmeler neticesinde, MEDOS üzerinden elektronik ortamda düzenlenen A.TR Dolaşım Belgesi ve tüm menşe belgelerinin gümrük vize kutusuna ilgili gümrük memurlarının ıslak imzasının atılması uygulamasına 24 Nisan 2020 tarihi itibariyle son verilmesi üzerine mutabakata varılmış olup, MEDOS üzerinden düzenlenen belgelerin gümrük vizesi kutusu 24 Nisan 2020 tarihi itibariyle ilgili gümrük memurlarımızca imzalanmayacaktır.

Bilgileri ile üyelerinize gerekli bildirimlerin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Türkiye ihracatçılar Meclisi
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği


T.C.
Ticaret Bakanlığı
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 38850468-163.99 (GGM-YOİKK Menşe)
Konu: Mense ispat ve Dolaşım Belgelerinin
Elektronik Ortamda Düzenlenmesi

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:
a) 11.05.2018 tarihli ve 34260226 sayılı yazımız.
b) 06.07.2018 tarihli ve 35627979 sayılı yazımız.

İlgi (a) ve (b)’de kayıtlı yazılarımız ile A.TR dolaşım belgelerinin elektronik ortamda düzenlendikten sonra elektronik sistem üzerinden onaylanması ve vize edilmesini sağlayan bir sisteme ilişkin uygulamaya geçildiği, 28 Mayıs 2018 tarihinden sonra ihracat beyannamesi kapsamı düzenlenen A.TR Dolaşım Belgelerinin sadece elektronik ortamda düzenlenebileceği ve EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgelerinin ise 9 Temmuz 2018 tarihinden başlamak üzere ikinci bir talimata kadar her iki usulde de (hem manuel hem de elektronik olarak) düzenlenebileceği hususlarına yer verilmişti.

Avrupa Komisyonu’ndan 12.07.2018 tarihinde alınan yazıda, kendilerine gönderilen belgelerde (A.TR, EUR. 1 ve EUR-MED) ıslak imzanın bulunması istenilmiştir.

Bu kapsamda, konuyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu ile görüşmelerimiz devam etmekte olup ikinci bir talimata kadar mezkur belgelerin onay ve vize aşaması mevcut
durumda olduğu gibi elektronik olarak gerçekleştirilecek ancak belgelerin ihracatçı tarafından MEDOS sistemi üzerinden çıktısının alınmasının ardından “gümrük vizesi” kutusu gümrük memurlarınca imzalanacaktır.

Bilgileri ile üyelerinize gerekli bildirimlerin yapılması ve söz konusu belgelerin elektronik olarak düzenlenmesine ilişkin oluşturulan sistemlerinizde ihracatçılara yönelik uyarı mesajlarının konulması hususunda gereğini ivedilikle rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Genel Müdür a.
Genel Müdür

Dağıtım:
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu
Türkiye ihracatçılar Meclisi

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.