Kırmızı Hatta Düşen İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması Hakkında

Kırmızı Hatta Düşen İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması Hakkında

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 52707093-142
Konu: Kırmızı Hatta Düşen İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması Hk.

DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nden başlayarak birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası ticarette olumsuz gelişmeler yaşanmakta olup ülkemizden ihraç edilen eşyanın kırmızı hatta düşmesi durumunda mezkur hastalık sebebiyle uzayan muayene işlemlerinin ihracatçı firmaları mağdur ettiği anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede, söz konusu mağduriyetin önlenmesini teminen kırmızı hatta yönlendirilmiş olan ihracat eşyasının muayene işlemlerinin hızlandırılması yönünde bağlantınız gümrük idarelerinin talimatlandırılması hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
e-imzalıdır
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine
Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’i Tıklayınız

image_pdfimage_print