T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: 52707093-142
Konu: Kırmızı Hatta Düşen İhracat İşlemlerinin Hızlandırılması Hk.

20.04.2020/53981811
DAĞITIM YERLERİNE

Malumları olduğu üzere, Çin Halk Cumhuriyeti’nden başlayarak birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgını nedeniyle uluslararası ticarette olumsuz gelişmeler yaşanmakta olup ülkemizden ihraç edilen eşyanın kırmızı hatta düşmesi durumunda mezkur hastalık sebebiyle uzayan muayene işlemlerinin ihracatçı firmaları mağdur ettiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, söz konusu mağduriyetin önlenmesini teminen kırmızı hatta yönlendirilmiş olan ihracat eşyasının muayene işlemlerinin hızlandırılması yönünde bağlantınız gümrük idarelerinin talimatlandırılması hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Dağıtım: 
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Resmi Yazının Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Link’e Tıklayınız.

Önceki İçerikİthalat Rejimi Kararına Ek Karar Sayısı 2425
Sonraki İçerikMense İspat ve Dolaşım Belgeleri Elektronik Ortam Düzenlenme