18.04.2020 Tarihli 31103 Sayılı Resmi Gazete 

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2425

12/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

17 Nisan 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

17.04.2020 TARİHLİ VE 2425 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR 

MADDE 112/9/2011 tarihli ve 2011/2203 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ilişik Ek-I ve Ek-II, ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2– Aynı Kararın 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
15/9/2011 28055
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
1/6/2012 28310
30/5/2015 29371
31/12/2016 29935

 

EK-I

G.T.P

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )

1

2

3

4

8

5

6

7

51.111 0 0 0 20 20 20 20
51.122 0 0 0 20 20 20 20
52.083 0 0 0 20 20 20 20
52.094 0 0 0 20 20 20 20
52.10 0 0 0 20 20 20 20
52.11 0 0 0 20 20 20 20
54.0756,* 0 0 0 20 20 20 20
54.08* 0 0 0 20 20 20 20
55.12* 0 0 0 20 20 20 20
55.13* 0 0 0 20 20 20 20
55.14* 0 0 0 20 20 20 20
55.157,* 0 0 0 20 20 20 20
55.168,9,* 0 0 0 20 20 20 20
61.01 0 0 0 30 30 30 30
61.02 0 0 0 30 30 30 30
61.03 0 0 0 30 30 30 30
61.04 0 0 0 30 30 30 30
61.05 0 0 0 30 30 30 30
61.06 0 0 0 30 30 30 30
61.07 0 0 0 30 30 30 30
61.08 0 0 0 30 30 30 30
61.09 0 0 0 30 30 30 30
61.10 0 0 0 30 30 30 30
61.12 0 0 0 30 30 30 30
62.01 0 0 0 30 30 30 30
62.02 0 0 0 30 30 30 30
62.03 0 0 0 30 30 30 30
62.04 0 0 0 30 30 30 30
62.05 0 0 0 30 30 30 30
62.06 0 0 0 30 30 30 30
62.07 0 0 0 30 30 30 30
62.08 0 0 0 30 30 30 30
62.11 0 0 0 30 30 30 30

* Bu pozisyonda sınıflandırılan eşyadan, boyanmamış olanları ile boyalı iplik veya elyaftan olmayan ve herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış olanlarının ithalinde ilgili sütunlara göre hesaplanan ilave gümrük vergisinin % 60’ı tahsil edilir.

5111.11 ve 5111.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla ince hayvan kılları içeren dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

5112.11 ve 5112.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla ince hayvan kılları içeren dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

3 5208.11, 5208.12, 5208.13, 5208.19 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan 60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmiş m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

4 5209.11, 5209.12, 5209.19 pozisyonları altındaki eşyadan 40.10 pozisyonunda yer alan eşyanın üretimine mahsus ağartılmamış pamuklu mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

5407.51 ve 5407.61.10 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan 1500tur/mt ve üzeri yüksek turlu ipliklerden üretilmiş m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen, boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

6 5407.10 pozisyonu altındaki eşyadan 5903.10.90.90.00 veya 3921.90.60.00.12 pozisyonlarında yer alan eşyanın üretimine mahsus yüksek mukavemetli polyester bezler için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

7 5515.13 ve 5515.22 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan esas itibariyle veya sadece ince hayvan kılları ile karışık dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

5516.31, 5516.32, 5516.33 ve 5516.34 pozisyonları altında sınıflandırılan eşyadan esas itibariyle veya sadece ince hayvan kılları ile karışık dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

9 5516.11 pozisyonu altında sınıflandırılan eşyadan 60/1 NE veya daha ince ipliklerden üretilmiş, m2 ağırlığı 70 gr geçmeyen, boyanmamış, boyalı iplikten veya elyaftan üretilmemiş, kimyasal işleme tabi tutulmamış dokunmuş mensucat için ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

EK-II

G.T.P

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI ( % )

1

2

3

4

8

5

6

7

3005.90.31 0 0 0 20 20 20 20
3005.90.50 0 0 0 20 20 20 20
52.12 0 0 0 20 20 20 20
5309.21 0 0 0 12 12 12 12
5309.29 0 0 0 12 12 12 12
56.03* 0 0 0 20 20 20 20
56.08 0 0 0 20 20 20 20
58.01 0 0 0 20 20 20 20
58.02 0 0 0 20 20 20 20
5901.10.00.00.00* 0 0 0 20 20 20 20
59.03* 0 0 0 14 14 14 14
60.01 0 0 0 20 20 20 20
60.02 0 0 0 20 20 20 20
60.03 0 0 0 20 20 20 20
60.04 0 0 0 20 20 20 20
60.05 0 0 0 20 20 20 20
60.06 0 0 0 20 20 20 20
62.09 0 0 0 30 30 30 30
62.12 0 0 0 30 30 30 30
62.15 0 0 0 30 30 30 30
63.02 0 0 0 20 20 20 20

* Bu pozisyonda sınıflandırılan eşyadan, boyanmamış olanları ile boyalı iplik veya elyaftan olmayan ve herhangi bir kimyasal işleme tabi tutulmamış olanlarının ithalinde ilgili sütunlara göre hesaplanan ilave gümrük vergisinin % 60’ı tahsil edilir.

Resmi Gazetenin Orijinal Nüshası İçin Link’e Tıklayınız.