GTİP 51.01 / 51.13 (Yapağı ve Yün, İnce veya Kaba Hayvan Kılı; At Kılından İplik ve Dokunmuş Mensucat)

  23
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  51.01Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) :
  – Yapağı (sırtta yıkanmış yapağı dahil):
  – – Kırkma yapağı :
  5101.11.00.10.00– – – Merinos yapağısı
  5101.11.00.20.00– – – Kirli şevyot
  5101.11.00.90.00– – – Diğerleri
  5101.19– – Diğerleri :
  5101.19.00.10.00– – – Merinos yapağısı
  5101.19.00.20.00– – – Kirli şevyot
  5101.19.00.90.00– – – Diğerleri
  – Yıkanmış yün (karbonize edilmemiş):
  5101.21– – Kırkma yün :
  5101.21.00.10.00– – – Merinos yünü
  5101.21.00.90.00– – – Diğerleri
  5101.29– – Diğerleri :
  5101.29.00.10.00– – – Merinos yünü
  5101.29.00.90.00– – – Diğerleri
  5101.30.00.00.00– Karbonize edilmiş
  51.02İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış):
  – İnce hayvan kılları:
  – – Kaşmir keçisi kılı:
  5102.11.00.10.00– – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
  5102.11.00.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Ankara tavşanı kılı :
  5102.19.10.10.00– – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
  5102.19.10.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Alpaka, lama ve vikunya kılı :
  5102.19.30.10.00– – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
  5102.19.30.90.00– – – – Diğerleri
  – – – Yak (Tibet öküzü), deve, Ankara, Tibet ve benzeri keçilerin kılı:
  5102.19.40.10.00– – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
  5102.19.40.90.00– – – – Diğerleri
  – – -Tavşan (Ankara tavşanı hariç), yabani tavşan, kunduz, bataklık kunduzu ve misk sıçanı kılı :
  5102.19.90.10.00– – – – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
  5102.19.90.90.00– – – – Diğerleri
  5102.20– Kaba hayvan kılları :
  5102.20.00.10.00– – Şapka fötrü imaline mahsus olanlar
  – – Diğerleri
  5102.20.00.90.11– – – Adi keçi kılı
  5102.20.00.90.19– – – Diğerleri
  51.03Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç):
  5103.10– Yün ve ince hayvan kıllarının tarama döküntüleri:
  5103.10.10.00.00– – Karbonize edilmemiş
  5103.10.90.00.00– – Karbonize edilmiş
  5103.20– Yün ve ince hayvan kıllarının diğer döküntüleri:
  5103.20.00.00.10– – İplik döküntüleri
  – – Diğerleri:
  5103.20.00.00.21– – – Karbonize edilmemiş
  5103.20.00.00.22– – – Karbonize edilmiş
  5103.30.00.00.00– Kaba hayvan kılı döküntüleri
  5104.00Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının ditme suretiyle elde edilen döküntüleri
  5104.00.00.00.11– Şodi ve mungo
  5104.00.00.00.19– Diğerleri
  51.05Yün, ince veya kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış) (yığın halinde taranmış yün dahil):
  5105.10– Karde edilmiş yünler
  5105.10.00.00.11– – Merinos yünü
  5105.10.00.00.19– – Diğer yünler
  – Yün “tops”ları ve diğer taranmış yünler:
  5105.21.00.00.00– – Yığın halinde taranmış
  5105.29.00.00.00– – Diğerleri
  – İnce hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış):
  5105.31.00.00.00– – Kaşmir keçisi kılı
  5105.39– – Diğerleri:
  5105.39.00.00.11– – – Tiftikler
  5105.39.00.00.19– – – Diğerleri
  5105.40.00.00.00– Kaba hayvan kılları (karde edilmiş veya taranmış)
  51.06Karde edilmiş (strayhgarn) yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) :
  5106.10– Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:
  5106.10.10.00.00– – Ağartılmamış
  5106.10.90.00.00– – Diğerleri
  5106.20– Ağırlık itibariyle % 85’ten az yün içerenler:
  5106.20.10.00.00– – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı içerenler
  – – Diğerleri :
  5106.20.91.00.00– – – Ağartılmamış
  5106.20.99.00.00– – – Diğerleri
  51.07Taranmış (kamgarn) yün iplikleri (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş) :
  5107.10– Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün içerenler:
  5107.10.10.00.00– – Ağartılmamış
  5107.10.90.00.00– – Diğerleri
  5107.20– Ağırlık itibariyle % 85’den az yün içerenler:
  – – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün ve ince hayvan kılı içerenler:
  5107.20.10.00.00– – – Ağartılmamış
  5107.20.30.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Esas itibariyle veya sadece devamsız sentetik liflerle karışık olanlar:
  5107.20.51.00.00– – – – Ağartılmamış
  5107.20.59.00.00– – – – Diğerleri
  – – – Başka şekilde karıştırılmış olanlar:
  5107.20.91.00.00– – – – Ağartılmamış
  5107.20.99.00.00– – – – Diğerleri
  51.08İnce hayvan kıllarından iplikler (karde edilmiş veya taranmış) (perakende olarak satılacak hale getirilmemiş):
  5108.10– Karde edilmiş:
  – – Ağartılmamış:
  5108.10.10.00.11– – – Tiftikler
  5108.10.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  5108.10.90.00.11– – – Tiftikler
  5108.10.90.00.19– – – Diğerleri
  5108.20– Taranmış:
  – – Ağartılmamış:
  5108.20.10.00.11– – – Tiftikler
  5108.20.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  5108.20.90.00.11– – – Tiftikler
  5108.20.90.00.19– – – Diğerleri
  51.09Yün veya ince hayvan kıllarından iplikler (perakende olarak satı lacak hale getirilmiş) :
  5109.10– Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler :
  – – Top, çile veya küçük çile halinde olup, ağırlığı 125 gr.ı geçen 500 gr.ı geçmeyenler
  5109.10.10.00.11– – – Yünden iplikler
  5109.10.10.00.12– – – İnce hayvan kılından iplikler
  – – Diğerleri
  5109.10.90.00.11– – – Yünden iplikler
  5109.10.90.00.12– – – İnce hayvan kılından iplikler
  5109.90.00.00.00– Diğerleri
  5110.00Kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikler (gipe edilmiş at kılından iplikler dahil) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş olsun olmasın) :
  5110.00.00.10.00-Perakende olarak satılacak hale getirilmiş
  5110.00.00.90.00– Diğerleri
  51.11Karde edilmiş (strayhgarn) yün ve ince hayvan kıllarından dokunmuş mensucat :
  – Ağırlık itibariyle %85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler:
  5111.11– – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
  5111.11.00.10.00– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5111.11.00.90.00– – – Diğerleri
  5111.19– – Diğerleri
  5111.19.00.10.00– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5111.19.00.90.00– – – Diğerleri
  5111.20– Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filamentlerle karışık olanlar):
  5111.20.00.10.00– – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5111.20.00.90.00– – Diğerleri
  5111.30– Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız liflerle karışık olanlar):
  – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler :
  5111.30.10.10.00– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5111.30.10.90.00– – – Diğerleri
  – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler :
  5111.30.80.10.00– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5111.30.80.90.00– – – Diğerleri
  5111.90– Diğerleri:
  – – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar :
  5111.90.10.10.00– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5111.90.10.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – M2.ağırlığı 300 gr.ı geçmeyenler:
  5111.90.91.10.00– – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5111.90.91.90.00– – – – Diğerleri
  – – – M2. ağırlığı 300 gr.ı geçenler:
  5111.90.98.10.00– – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5111.90.98.90.00– – – – Diğerleri
  51.12Taranmış (kamgarn) yünden veya ince hayvan kıllarından dokunmuş men sucat:
  – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla yün veya ince hayvan kılı içerenler:
  5112.11– – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
  5112.11.00.10.00– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5112.11.00.90.00– – – Diğerleri
  5112.19– – Diğerleri:
  5112.19.00.10.00– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5112.19.00.90.00– – – Diğerleri
  5112.20– Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni filament lerle karışık olanlar) :
  5112.20.00.10.00– – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5112.20.00.90.00– – Diğerleri
  5112.30– Diğerleri (esas itibariyle veya sadece sentetik ve suni devamsız liflerle karışık olanlar):
  – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
  5112.30.10.10.00– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5112.30.10.90.00– – – Diğerleri
  – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
  5112.30.80.10.00– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5112.30.80.90.00– – – Diğerleri
  5112.90– Diğerleri:
  – – Ağırlık itibariyle % 10 dan fazlası 50. fasıldaki dokumaya elverişli maddelerden olanlar :
  5112.90.10.10.00– – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5112.90.10.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler :
  5112.90.91.10.00– – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5112.90.91.90.00– – – – Diğerleri
  – – – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler :
  5112.90.98.10.00– – – – Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  5112.90.98.90.00– – – – Diğerleri
  5113.00Kaba hayvan kılından veya at kılından dokunmuş mensucat:
  5113.00.00.10.00– Elastiki mensucat (kauçuk ipliklerle birleştirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olanlar)
  – Diğerleri
  5113.00.00.90.11– – At kılından mensucat
  5113.00.00.90.12– – Adi keçi kılından mensucat
  5113.00.00.90.19– – Diğer kaba hayvan kılından mensucat
  image_pdfimage_print