GTİP 52.01 / 52.12 (Pamuk)

  35
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  5201.00Pamuk (karde edilmemiş veya penyelenmemiş) :
  5201.00.10.00.00– Hidrofil veya ağartılmış pamuklar
  5201.00.90.00.00– Diğerleri
  52.02Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil) :
  5202.10– Pamuk döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) :
  5202.10.00.00.11– – Üstüpü
  5202.10.00.00.19– – Diğerleri
  – Diğerleri:
  5202.91– – Ditme suretiyle elde edilen döküntüler :
  5202.91.00.00.11– – – Penye telefi
  5202.91.00.00.12– – – Tarak telefi
  5202.91.00.00.13– – – Üstüpü
  5202.91.00.00.19– – – Diğerleri
  5202.99– – Diğerleri :
  5202.99.00.00.11– – – Üstüpü
  5202.99.00.00.12– – – Tarak telefi
  5202.99.00.00.13– – – Penye telefi
  5202.99.00.00.18– – – Diğerleri
  5203.00.00.00.00Pamuk (karde edilmiş veya penyelenmiş)
  52.04Pamuktan dikiş iplikleri (perakende olarak satılacak hale getiril miş olsun olmasın):
  – Perakende olarak satılacak hale getirilmemiş olanlar:
  5204.11.00.00.00– – Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler
  5204.19.00.00.00– – Diğerleri
  5204.20– Perakende olarak satılacak hale getirilmiş olanlar :
  5204.20.00.00.11– – % 85 veya daha fazla pamuk içerenler
  5204.20.00.00.12– – % 85’den az pamuk içerenler
  52.05Pamuk ipliği (dikiş ipIiği hariç) (ağırIık itibariyIe % 85 veya daha fazIa pamuk içeren ve perakende olarak satıIacak haIe getirilmemiş oIanlar) :
  – Tek kat iplikler (penyelenmemiş liflerden):
  5205.11.00.00.00– – 714,29 Desiteks veya daha fazla (metrik numarası l4’ü geçmeyen
  5205.12.00.00.00– – 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçen, 43’ü geçmeyenler)
  5205.13.00.00.00– – 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43’ü geçen 52’yi geçmeyen)
  5205.14.00.00.00– – 192,31 Desiteksten az,125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52’yi geçen 80’i geçmeyen)
  5205.15– – 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80’i geçen):
  5205.15.10.00.00– – – 125 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 80’i geçen 120’yi geçmeyen)
  5205.15.90.00.00– – – 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120’yi geçen)
  – Tek kat iplikler (penyelenmiş liflerden):
  5205.21.00.00.00– – 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçmeyen)
  5205.22.00.00.00– – 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen)
  5205.23.00.00.00– – 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43’ü geçen 52′ yi geçmeyen)
  5205.24.00.00.00– – 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52′ yi geçen 80’i geçmeyen)
  5205.26.00.00.00– – 125 Desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 80’i geçen 94’ü geçmeyen)
  5205.27.00.00.00– – 106,38 Desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 94 ‘ü geçen 120’yi geçmeyen)
  5205.28.00.00.00– – 83,33 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 120’yi geçen)
  – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden):
  5205.31– – Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçmeyen):
  5205.31.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.31.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.31.00.90.00– – – Diğerleri
  5205.32– – Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat için metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen):
  5205.32.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.32.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.32.00.90.00– – – Diğerleri
  5205.33– – Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43′ ü geçen 52′ yi geçmeyen):
  5205.33.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.33.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.33.00.90.00– – – Diğerleri
  5205.34– – Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52’yi geçen 80’i geçmeyen):
  5205.34.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.34.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.34.00.90.00– – – Diğerleri
  5205.35– – Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80 ‘i geçen) :
  5205.35.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.35.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.35.00.90.00– – – Diğerleri
  – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmiş liflerden):
  5205.41– – Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçmeyen):
  5205.41.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.41.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.41.00.90.00– – – Diğerleri
  5205.42– – Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen):
  5205.42.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.42.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.42.00.90.00– – – Diğerleri
  5205.43– – Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43’ü geçen 52′ yi geçmeyen):
  5205.43.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.43.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.43.00.90.00– – – Diğerleri
  5205.44– – Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52’yi geçen 80’i geçmeyen):
  5205.44.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.44.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.44.00.90.00– – – Diğerleri
  5205.46– – Her biri 125 desiteksten az, 106,38 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80’i geçen 94’ü geçmeyen) :
  5205.46.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.46.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.46.00.90.00– – – Diğerleri
  5205.47– – Her biri 106,38 desiteksten az, 83,33 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 94’ü geçen 120 ‘yi geçmeyen):
  5205.47.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.47.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.47.00.90.00– – – Diğerleri
  5205.48– – Her biri 83,33 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 120’yi geçen):
  5205.48.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5205.48.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5205.48.00.90.00– – – Diğerleri
  52.06Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (ağırIık itibariyle % 85 den az pamuk içerenler) (perakende satış için hazırlanmamış):
  – Tek kat iplik (penyelenmemiş liflerden):
  5206.11.00.00.00– – 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçmeyen)
  5206.12.00.00.00– – 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen)
  5206.13.00.00.00– – 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43’ü geçen 52′ yi geçmeyen)
  5206.14.00.00.00– – 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52′ yi geçen 80’i geçmeyen)
  5206.15.00.00.00– – 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80’i geçen)
  – Tek katlı iplikler (penyelenmiş liflerden):
  5206.21.00.00.00– – 714,29 Desiteks veya daha fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçmeyen)
  5206.22.00.00.00– – 714,29 Desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen)
  5206.23.00.00.00– – 232,56 Desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 43’ü geçen 52′ yi geçmeyen)
  5206.24.00.00.00– – 192,31 Desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olanlar (metrik numarası 52′ yi geçen 80’i geçmeyen)
  5206.25.00.00.00– – 125 Desiteksten az olanlar (metrik numarası 80’i geçen)
  – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmemiş liflerden):
  5206.31– – Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçmeyen):
  5206.31.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5206.31.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5206.31.00.90.00– – – Diğerleri
  5206.32– – Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen):
  5206.32.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5206.32.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5206.32.00.90.00– – – Diğerleri
  5206.33– – Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43′ ü geçen 52’yi geçmeyen):
  5206.33.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5206.33.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5206.33.00.90.00– – – Diğerleri
  5206.34– – Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52′ yi geçen 80 ‘i geçmeyen):
  5206.34.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5206.34.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5206.34.00.90.00– – – Diğerleri
  5206.35– – Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80’i geçen):
  5206.35.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5206.35.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5206.35.00.90.00– – – Diğerleri
  – Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler (penyelenmiş liflerden):
  5206.41– – Her biri 714,29 desiteks veya daha fazla olan tek kat iplikler den (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçmeyen):
  5206.41.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5206.41.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5206.41.00.90.00– – – Diğerleri
  5206.42– – Her biri 714,29 desiteksten az, 232,56 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 14’ü geçen 43’ü geçmeyen):
  5206.42.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5206.42.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5206.42.00.90.00– – – Diğerleri
  5206.43– – Her biri 232,56 desiteksten az, 192,31 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 43’ü geçen 52′ i geçmeyen):
  5206.43.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5206.43.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5206.43.00.90.00– – – Diğerleri
  5206.44– – Her biri 192,31 desiteksten az, 125 (dahil) desiteksten fazla olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 52′ yi geçen 80’i geçmeyen):
  5206.44.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5206.44.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5206.44.00.90.00– – – Diğerleri
  5206.45– – Her biri 125 desiteksten az olan tek kat iplikten (tek kat iplik için metrik numarası 80’i geçen):
  5206.45.00.10.00– – – Balıkağı ipliği
  5206.45.00.20.00– – – Diğer ağ iplikleri
  5206.45.00.90.00– – – Diğerleri
  52.07Pamuk ipliği (dikiş ipliği hariç) (perakende olarak satılacak hale getirilmiş) :
  5207.10.00.00.00– Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler
  5207.90.00.00.00– Diğerleri
  52.08Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içerenler)(m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler):
  – Ağartılmamış:
  5208.11– – Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler):
  5208.11.10.00.00– – – Bandaj, sargı ve gazlıbez imalinde kullanılan mensucat
  5208.11.90.00.00– – – Diğerleri
  5208.12– – Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr. ı geçenler):
  – – – Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):
  5208.12.16.00.00– – – – Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler
  5208.12.19.00.00– – – – Genişliği 165 cm. yi geçenler
  – – – Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):
  5208.12.96.00.00– – – – Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler
  5208.12.99.00.00– – – – Genişliği 165 cm.yi geçenler
  5208.13.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5208.19.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Ağartılmış:
  5208.21– – Bez ayağı (m2 . ağırlığı 100 gr.ı geçmeyenler):
  5208.21.10.00.00– – – Bandaj, sargı bezi ve gazlı bez imalinde kullanılan mensucat
  5208.21.90.00.00– – – Diğerleri
  5208.22– – Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçenler):
  – – – Bez ayağı (m2.ağırlığı 100 gr.ı geçen fakat 130 gr.ı geçmeyenler):
  5208.22.16.00.00– – – – Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler
  5208.22.19.00.00– – – – Genişliği 165 cm. yi geçenler
  – – – Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler) :
  5208.22.96.00.00– – – – Genişliği 165 cm.yi geçmeyenler
  5208.22.99.00.00– – – – Genişliği 165 cm.yi geçenler
  5208.23.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5208.29.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Boyanmış:
  5208.31.00.00.00– – Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler)
  5208.32– – Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler):
  – – – Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçen fakat 130 gr. ı geçmeyenler):
  5208.32.16.00.00– – – – Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler
  5208.32.19.00.00– – – – Genişliği 165 cm. yi geçenler
  – – – Bez ayağı (m2. ağırlığı 130 gr.ı geçenler):
  5208.32.96.00.00– – – – Genişliği 165 cm. yi geçmeyenler
  5208.32.99.00.00– – – – Genişliği 165 cm. yi geçenler
  5208.33.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5208.39.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Farklı renkteki ipliklerden:
  5208.41.00.00.00– – Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler)
  5208.42.00.00.00– – Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler)
  5208.43.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimi(kırık dimi dahil)
  5208.49.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Baskılı:
  5208.51.00.00.00– – Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçmeyenler)
  5208.52.00.00.00– – Bez ayağı (m2. ağırlığı 100 gr. ı geçenler)
  5208.59– – Diğer mensucat:
  5208.59.10.00.00– – – 3’lü veya 4’lü dimi ( kırık dimi dahil)
  5208.59.90.00.00– – – Diğerleri
  52.09Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla pamuk içeren ve m2 ağırlığı 200 gr. ı geçenler):
  – Ağartılmamış:
  5209.11.00.00.00– – Bez ayağı
  5209.12.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5209.19.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Ağartılmış:
  5209.21.00.00.00– – Bez ayağı
  5209.22.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5209.29.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Boyanmış:
  5209.31.00.00.00– – Bez ayağı
  5209.32.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5209.39.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Farklı renkteki ipliklerden:
  5209.41.00.00.00– – Bez ayağı
  5209.42.00.00.00– – Denim
  5209.43.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil)
  5209.49.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Baskılı:
  5209.51.00.00.00– – Bez ayağı
  5209.52.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5209.59.00.00.00– – Diğer mensucat
  52.10Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85’den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr. ı geçmeyenler):
  – Ağartılmamış:
  5210.11.00.00.00– – Bez ayağı
  5210.19.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Ağartılmış:
  5210.21.00.00.00– – Bez ayağı
  5210.29.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Boyanmış:
  5210.31.00.00.00– – Bez ayağı
  5210.32.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5210.39.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Farklı renkteki ipliklerden:
  5210.41.00.00.00– – Bez ayağı
  5210.49.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Baskılı:
  5210.51.00.00.00– – Bez ayağı
  5210.59.00.00.00– – Diğer mensucat
  52.11Pamuktan dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle % 85’den az pamuk içeren sentetik veya suni liflerle karıştırılmış olup m2. ağırlığı 200 gr.ı geçenler):
  – Ağartılmamış:
  5211.11.00.00.00– – Bez ayağı
  5211.12.00.00.00– – 3 ‘lü veya 4 ‘lü dimi (kırık dimi dahil)
  5211.19.00.00.00– – Diğer mensucat
  5211.20.00.00.00– Ağartılmış
  – Boyanmış :
  5211.31.00.00.00– – Bez ayağı
  5211.32.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5211.39.00.00.00– – Diğer mensucat
  – Farklı renkteki ipliklerden:
  5211.41.00.00.00– – Bez ayağı
  5211.42.00.00.00– – Denim
  5211.43.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimiden diğer mensucat (kırık dimi dahil)
  5211.49– – Diğer mensucat:
  5211.49.10.00.00– – – Jakar mensucat
  5211.49.90.00.00– – – Diğerleri
  – Baskılı:
  5211.51.00.00.00– – Bez ayağı
  5211.52.00.00.00– – 3’lü veya 4’lü dimi (kırık dimi dahil)
  5211.59.00.00.00– – Diğer mensucat
  52.12Pamuktan dokunmuş diğer mensucat:
  – M2. ağırlığı 200 gr.ı geçmeyenler:
  5212.11– – Ağartılmamış:
  5212.11.10.00.00– – – Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
  5212.11.90.00.00– – – Başka surette karışık olanlar
  5212.12– – Ağartılmış:
  5212.12.10.00.00– – – Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
  5212.12.90.00.00– – – Başka surette karışık olanlar
  5212.13– – Boyanmış
  5212.13.10.00.00– – – Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
  5212.13.90.00.00– – – Başka surette karışık olanlar
  5212.14– – Farklı renkteki ipliklerden:
  5212.14.10.00.00– – – Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
  5212.14.90.00.00– – – Başka surette karışık olanlar
  5212.15– – Baskılı:
  5212.15.10.00.00– – – Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
  5212.15.90.00.00– – – Başka surette karışık olanlar
  – M2. ağırlığı 200 gr. ı geçenler:
  5212.21– – Ağartılmamış:
  5212.21.10.00.00– – – Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
  5212.21.90.00.00– – – Başka surette karışık olanlar
  5212.22– – Ağartılmış:
  5212.22.10.00.00– – – Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
  5212.22.90.00.00– – – Başka surette karışık olanlar
  5212.23– – Boyanmış:
  5212.23.10.00.00– – – Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
  5212.23.90.00.00– – – Başka surette karışık olanlar
  5212.24– – Farklı renkteki ipliklerden:
  5212.24.10.00.00– – – Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
  5212.24.90.00.00– – – Başka surette karışık olanlar
  5212.25– – Baskılı:
  5212.25.10.00.00– – – Sadece veya esas itibariyle ketenle karışık olanlar
  5212.25.90.00.00– – – Başka surette karışık olanlar
  image_pdfimage_print