GTİP 30.01 / 30.06 (Eczacılık Ürünleri)

  35
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  30.01Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler:
  3001.20– Guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları :
  3001.20.10.00.00– – İnsan menşeli olanlar
  3001.20.90.00.00– – Diğerleri
  3001.90– Diğerleri:
  3001.90.20.00.00– – İnsan menşeli olanlar
  – – Diğerleri:
  3001.90.91.00.00– – – Heparin ve tuzları
  – – – Diğerleri
  3001.90.98.10.00– – – – Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş)
  3001.90.98.90.00– – – – Diğerleri
  30.02İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler:
  – Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın):
  3002.11.00.00.00– – Sıtma teşhisi için test kitleri
  3002.12– – Antiserumlar ve diğer kan fraksiyonları:
  – – – Antiserumlar:
  3002.12.00.00.11– – – – Yılan serumu
  3002.12.00.00.12– – – – Aglutinan serumları
  3002.12.00.00.13– – – – Gamma-globulin
  3002.12.00.00.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğer kan fraksiyonları:
  3002.12.00.00.21– – – – Hemoglobin
  3002.12.00.00.22– – – – Kan globulinleri
  3002.12.00.00.23– – – – Serum globulinleri
  3002.12.00.00.29– – – – Diğerleri
  3002.13.00.00.00– – Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım olmayan bağışıklık ürünleri
  3002.14.00.00.00– – Dozlandırılmamış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmamış/hazırlanmamış, karışım halinde bağışıklık ürünleri
  3002.15.00.00.00– – Dozlandırılmış veya perakende satışa uygun şekilde ambalajlanmış/hazırlanmış bağışıklık ürünleri
  3002.19.00.00.00– – Diğerleri
  3002.20– İnsanlar için kullanılan aşılar :
  3002.20.10.00.00– – SARS ile ilişkili koronavirüs aşıları (SARS-CoV türleri)
  – – Diğerleri
  3002.20.90.10.00– – – Çocuk felci aşıları
  – – – Bakteriyel ve virütik diğer aşılar:
  3002.20.90.20.11– – – Kızamık aşısı
  3002.20.90.20.12– – – Kabakulak aşısı
  3002.20.90.20.13– – – BCG aşısı
  3002.20.90.20.14– – – Karma aşı (DBT)
  3002.20.90.20.15– – – Kolera aşısı
  3002.20.90.20.16– – – Tifo aşısı
  3002.20.90.20.19– – – Diğerleri
  3002.30.00.00.00– Veterinerlikte kullanılan aşılar
  3002.90– Diğerleri:
  3002.90.10.00.00– – İnsan kanı
  3002.90.30.00.00– – Tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı
  – – Mikroorganizma kültürleri:
  – – – Fermentler
  3002.90.50.10.11– – – – Hayvan sağlığında kullanılanlar
  3002.90.50.10.19– – – – Diğerleri
  3002.90.50.90.00– – – Diğer mikroorganizma kültürleri
  – – Diğerleri
  3002.90.90.00.11– – – Saksitoksin
  3002.90.90.00.12– – – Risin
  3002.90.90.00.13– – – Hayvan sağlığında kullanılanlar
  3002.90.90.00.19– – – Diğerleri
  30.03Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış) :
  3003.10.00.00.00– Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinIer veya bunların türevlerini içerenler
  3003.20.00.00.00– Diğerleri, antibiyotikleri içerenler
  – Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:
  3003.31.00.00.00– – İnsülin içerenler
  3003.39.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:
  3003.41.00.00.00– – Efedrin ve tuzlarını içerenler
  3003.42.00.00.00– – Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler
  3003.43.00.00.00– – Norefedrin ve tuzlarını içerenler
  3003.49.00.00.00– – Diğerleri
  3003.60.00.00.00– Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan anti-sıtma aktif maddelerini içerenler
  3003.90.00.00.00– Diğerleri
  30.04Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar “transdermal administration systems” dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış) :
  3004.10.00.00.00– Penisilanik asit bünyeli penisilinler veya bunların türevleri veya streptomisinler veya bunların türevlerini içerenler
  3004.20.00.00.00– Diğerleri, antibiyotikleri içerenler
  – Diğerleri, hormonları veya 29.37 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler:
  3004.31.00.00.00– – İnsülin içerenler
  3004.32.00.00.00– – Böbreküstü bezi hormonlarını, bunların türevleri ve yapısal benzerlerini içerenler
  3004.39.00.00.00– – Diğerleri
  – Diğerleri, alkaloidleri veya bunların türevlerini içerenler:
  3004.41.00.00.00– – Efedrin ve tuzlarını içerenler
  3004.42.00.00.00– – Psödoefedrin (INN) ve tuzlarını içerenler
  3004.43.00.00.00– – Norefedrin ve tuzlarını içerenler
  3004.49.00.00.00– – Diğerleri
  3004.50.00.00.00– Diğerleri, vitaminleri veya 29.36 pozisyonundaki diğer ürünleri içerenler
  3004.60.00.00.00– Diğerleri, bu Faslın 2 no.lu alt pozisyon notunda tanımlanan anti-sıtma aktif maddelerini içerenler
  3004.90.00.00.00– Diğerleri
  30.05Tıpta, cerrahide, dişçilikte veya veterinerlikte kullanılan eczacılık maddeleri emdirilmiş veya kaplanmış veya perakende satılacak şekilde hazırlanmış veya ambalajlanmış pamuklar, gaz bezleri, bandajlar ve benzeri maddeler (sargılar, yapışkan plasterler, hardal yakıları gibi):
  3005.10.00.00.00– Yapışkan sargılar ve yapışkan tabakası olan diğer maddeler
  3005.90– Diğerleri:
  – – Vatka ve vatkadan mamul eşya
  3005.90.10.00.11– – – Hidrofil pamuktan
  3005.90.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Tekstil maddelerinden yapılmış olanlar:
  – – – – Gaz bezleri ve gazlı diğer eşya:
  3005.90.31.00.11– – – – – Gaz bezleri
  3005.90.31.00.12– – – – – Tıbbi gaz kompresler
  3005.90.31.00.19– – – – – Gazlı diğer eşya
  – – – – Diğerleri:
  3005.90.50.00.11– – – – – Alçılı sargı bezi
  3005.90.50.00.12– – – – – Tıbbi üçgen sargı
  3005.90.50.00.19– – – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri:
  3005.90.99.10.00– – – – Tıbbi muşamba ve tafta angle
  3005.90.99.90.00– – – – Diğerleri
  30.06Bu fasılın 4 nolu notunda belirtilen eczacılık eşyası ve müstah zarları:
  3006.10– Cerrahi dikişler için steril katgütler, benzeri steril dikiş malzemeleri ( cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril,emilebilir iplikler dahil) ve cerrahi yaraların kapatılmasında kullanılan steril doku yapıştıcıları; steril laminaryalar ve steril laminarya fitilleri; cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril, emilebilir hemostatlar; cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir olsun olmasın)
  3006.10.10.00.00– – Cerrahi dikişler için steril katgütler
  – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan steril yapışmayı önleyiciler (emilebilir olsun olmasın):
  3006.10.30.10.00– – – Plastiklerden olanlar
  3006.10.30.20.00– – – Örme mensucattan olanlar
  3006.10.30.90.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Plastiklerden olanlar
  3006.10.90.10.11– – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
  3006.10.90.10.12– – – – Cerrahi poliamid iplik
  3006.10.90.10.13– – – – Cerrahi poliglaktin iplik
  3006.10.90.10.19– – – – Diğerleri
  – – – Örme mensucattan olanlar
  3006.10.90.20.11– – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
  3006.10.90.20.19– – – – Diğerleri
  – – – Diğerleri
  3006.10.90.90.11– – – – Cerrahi ve dişçilikte kullanılan emici steril hemostatlar
  3006.10.90.90.12– – – – Cerrahi paslanmaz çelik tel
  3006.10.90.90.19– – – – Diğerleri
  3006.20.00.00.00– Kan gruplarının veya kan faktörlerinin tayinine mahsus reaktifIer
  3006.30– Radyografi muayeneleri için X – ışınlarını geçirmeyen müstah zarlar; hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reak tifleri
  3006.30.00.00.11– – Hastaya tatbik edilmek üzere hazırlanmış teşhis reaktifleri
  3006.30.00.00.12– – Radyografi muayeneleri için X – ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar
  3006.40– Dişçilik çimentoları ve diğer diş dolgu maddeleri; kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar
  3006.40.00.00.12– – Çinko-fosfat siman
  3006.40.00.00.13– – Kemiklerin tedavisinde kullanılan çimentolar; sentetik kemik greftleri
  3006.40.00.00.18– – Diğer dişçilik çimentosu ve diğer diş dolgu maddeleri
  3006.50.00.00.00– İlk yardım kutuları ve setleri
  3006.60.00.00.00– Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar
  3006.70.00.00.00-Tıpta veya veterinerlikte, cerrahi operasyonlar ya da fiziksel muayeneler için bedenin bölümlerini yağlayıcı olarak veya beden ve tıbbi aletler arasında birleştirme vasıtası olarak kullanılmak üzere tasarlanan jel müstahzarları
  – Diğerleri:
  3006.91.00.00.00– – Ostomi kullanımlara mahsus olduğu tanımlanabilen aletler
  3006.92.00.00.00– – Eczacılık ürünleri döküntüleri
  image_pdfimage_print