GTİP 31.01 / 31.05 (Gübreler)

  40
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  3101.00Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabi tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler
  3101.00.00.10.00– Kimyasal olarak işlem görmüş olanlar
  3101.00.00.90.00– Diğerleri
  31.02Azotlu mineral veya kimyasal gübreler:
  3102.10– Üre (sulu çözelti halinde olsun olmasın):
  3102.10.10.00.00– – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 45’den fazla olan üre
  3102.10.90.00.00– – Diğerleri
  – Amonyum sülfat; amonyum sülfat ve amonyum nitratın çift tuzları; karışımları:
  3102.21.00.00.00– – Amonyum sülfat
  3102.29– – Diğerleri
  3102.29.00.00.11– – – Amonyum sülfo nitrat
  3102.29.00.00.19– – – Diğerleri
  3102.30– Amonyum nitrat (sulu çözelti halinde olsun olmasın):
  3102.30.10.00.00– – Sulu çözelti halinde
  3102.30.90.00.00– – Diğerleri
  3102.40– Amonyum nitratın kalsiyum karbonatla veya bitki besin maddesi olmayan diğer inorganik maddelerle karışımları:
  – – Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28’i geçmeyenler
  3102.40.10.00.11– – – Kalsiyum amonyum nitrat (CAN)
  3102.40.10.00.19– – – Diğerleri
  – – Ağırlık itibariyle içindeki azot miktarı % 28’i geçenler
  3102.40.90.00.11– – – Kalsiyum amonyum nitrat (CAN)
  3102.40.90.00.19– – – Diğerleri
  3102.50.00.00.00– Sodyum nitrat
  3102.60.00.00.00– Kalsiyum nitrat ve amonyum nitratın çift tuzları ve karışımları
  3102.80.00.00.00– Üre ve amonyum nitratın sulu veya amonyaklı çözeltiler içindeki karışımları
  3102.90– Diğerleri (yukarıdaki alt pozisyonlarda belirtilmeyen karışımlar dahil)
  3102.90.00.10.00– – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha fazla azot içeren kalsiyum siyanamid
  3102.90.00.90.00– – Diğerleri
  31.03Fosfatlı mineral veya kimyasal gübreler:
  – Süper fosfatlar :
  3103.11.00.00.00– – Ağırlık itibariyle % 35 veya daha fazla difosfor pentaoksit içerenler
  3103.19.00.00.00– – Diğerleri
  3103.90.00.00.00– Diğerleri
  31.04Potaslı mineral veya kimyasal gübreler:
  3104.20– Potasyum klorür:
  3104.20.10.00.00– – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40 ‘ı geçmeyenler
  3104.20.50.00.00– – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 40’ı geçen fakat % 62’yi geçmeyenler
  3104.20.90.00.00– – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki K2O miktarı ağırlık itibariyle % 62’yi geçenler
  3104.30– Potasyum sülfat :
  3104.30.00.10.00– – Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler
  3104.30.00.90.00– – Diğerleri
  3104.90– Diğerleri:
  – – Magnezyum sülfat – potasyum sülfat:
  3104.90.00.11.00– – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler
  3104.90.00.19.00– – – Diğerleri
  3104.90.00.90.00– – Diğerleri
  31.05Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları:
  3105.10– Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları :
  – – Potasyum sülfat:
  3105.10.00.11.00– – – Ağırlık itibariyle % 52 veya daha az K2O içerenler
  3105.10.00.19.00– – – Diğerleri
  – – Magnezyum sülfat – potasyum sülfat:
  3105.10.00.21.00– – – Ağırlık itibariyle % 30 veya daha az K2O içerenler
  3105.10.00.29.00– – – Diğerleri
  – – Kalsiyum siyanamid:
  3105.10.00.31.00– – – Ağırlık itibariyle % 25 veya daha az azot içerenler
  3105.10.00.39.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri
  3105.10.00.90.11– – – Sıvı gübreler
  3105.10.00.90.19– – – Diğerleri
  3105.20– Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun üçünü birden içeren mineral veya kimyasal gübreler:
  3105.20.10.00.00– – Kuru madde üzerinden nitrogen oranı ağırlıkça %10’u geçenler
  3105.20.90.00.00– – Diğerleri
  3105.30.00.00.00– Diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat)
  3105.40– Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat) ve bunun diamonyum hidrojenortofosfat (diamonyum fosfat) la karışımları:
  3105.40.00.00.11– – Amonyum dihidrojenortofosfat (monoamonyum fosfat)
  3105.40.00.00.12– – Monoamonyum fosfat ile diamonyum fosfatın birbirleriyle karışımları
  – Bitki besin maddeleri olan azot ve fosforun ikisini de içeren diğer mineral veya kimyasal gübreler:
  3105.51.00.00.00– – Nitrat ve fosfat içerenler
  3105.59– – Diğerleri
  3105.59.00.00.11– – – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle %10 veya daha fazla olanlar
  3105.59.00.00.19– – – Diğerleri
  3105.60.00.00.00– Bitki besin maddeleri olan fosfor ve potasyumun ikisini de içeren mineral veya kimyasal gübreler
  3105.90– Diğerleri:
  3105.90.20.00.00– – Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle % 10’u geçenler
  3105.90.80.00.00– – Diğerleri
  image_pdfimage_print