GTİP 32.01 / 32.15 (Debagatte ve Boyacılıkta Kullanılan Hülasalar; Tanenler ve Türevleri; Boyalar, Pigmentler ve Diğer Boyayıcı Maddeler; Müstahzar Boyalar ve Vernikler; Macunlar; Mürekkepler)

  26
  image_pdfimage_print
  Fasıl NoFasıl Açıklaması
  32.01Debagatte kullanılan bitkisel menşeli hülasalar; tanenler ve bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
  3201.10.00.00.00– Kebrako hülasası
  3201.20– Mimoza hülasası:
  3201.20.00.10.00– – Kuru hülasa
  3201.20.00.90.00– – Diğerleri
  3201.90– Diğerleri:
  – – Sumak, boya meşesi palamudu (valonia), meşe ağacı ve at kestanesi ağacı hülasası
  3201.90.20.00.11– – – Sumak hülasası
  3201.90.20.00.12– – – Boya meşesi palamudu hülasası
  3201.90.20.00.19– – – Diğerleri
  – – Diğerleri :
  3201.90.90.10.00– – – Diğer bitkisel menşeli hülasalar
  3201.90.90.20.00– – – Tanenler (tannik asitler) ( sulu mazı taneni dahil)
  3201.90.90.90.00– – – Diğerleri
  32.02Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler ve debagatte kullanılan inorganik maddeler; debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin); ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar:
  3202.10.00.00.00– Debagatte kullanılan sentetik organik maddeler
  3202.90– Diğerleri
  3202.90.00.00.11– – Bazik krom sülfat
  3202.90.00.00.12– – Debagatte kullanılan diğer anorganik maddeler
  3202.90.00.00.13– – Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin)
  3202.90.00.00.14– – Ön debagatte kullanılan enzimli müstahzarlar
  3203.00Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:
  – Bitkisel menşeli boyayıcı maddeler ve esası bitkisel menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar:
  3203.00.10.10.00– – Tabii indigo (tabii çivit)
  3203.00.10.90.00– – Diğerleri
  3203.00.90.00.00– Hayvansal menşeli boyayıcı maddeler ve esası hayvansal menşeli boyayıcı madde olan müstahzarlar
  32.04Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın):
  – Sentetik organik boyayıcı maddeler ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar:
  3204.11.00.00.00– – Dağılan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
  3204.12– – Asit boyalar (premetalize olsun olmasın) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar; mordan boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
  3204.12.00.00.11– – – Asit boyalar
  3204.12.00.00.12– – – Mordan boyalar
  3204.12.00.00.19– – – Diğerleri
  3204.13.00.00.00– – Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
  3204.14.00.00.00– – Direkt boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
  3204.15.00.00.00– – Vat boyalar (bu durumda pigment olarak kullanılanlar dahil) ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
  3204.16.00.00.00– – Reaktif boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar
  3204.17– – Pigmentler ve esası pigment olan müstahzarlar
  3204.17.00.00.11– – – Pigmentler
  3204.17.00.00.12– – – Esası pigment olan müstahzarlar
  3204.19– – Diğerleri (3204.11 ila 3204.19 aIt pozisyonlarında yer alan boyayıcı maddelerin iki veya daha fazlasından meydana gelen karışımlar dahil)
  3204.19.00.00.11– – – Kükürtlü boyalar
  3204.19.00.00.12– – – Solvent boyalar
  3204.19.00.00.19– – – Diğerleri
  3204.20.00.00.00– Fluoresanlı aydınlatma maddeleri olarak kullanılan sentetik organik ürünler
  3204.90.00.00.00– Diğerleri
  3205.00Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar:
  3205.00.00.10.00– Sentetik laklar
  3205.00.00.90.00– Diğerleri
  32.06Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) :
  – Esası titandioksit olan pigmentler ve müstahzarlar:
  3206.11.00.00.00– – Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla titandioksit içerenler
  3206.19.00.00.00– – Diğerleri
  3206.20– Esası krom bileşikleri olan pigmentler ve müstahzarlar
  3206.20.00.00.11– – Baryum kromat esaslı pigmentler
  3206.20.00.00.12– – Çinko kromat esaslı pigmentler
  3206.20.00.00.13– – Stronsiyum kromat esaslı pigmentler
  3206.20.00.00.14– – Kurşun kromat esaslı pigmentler
  3206.20.00.00.19– – Diğerleri
  – Diğer boyayıcı maddeler ve diğer müstahzarlar:
  3206.41– – Ultramarin ve esası ultramarin olan müstahzarlar:
  3206.41.00.10.00– – – Ultramarin
  3206.41.00.90.00– – – Diğerleri
  3206.42.00.00.00– – Litopon ve esası çinko sülfür olan diğer pigmentler ve müstahzarlar
  3206.49– – Diğerleri:
  3206.49.10.00.00– – – Magnetit
  3206.49.70.00.00– – – Diğerleri
  3206.50.00.00.00– Lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler
  32.07Seramik, emaye veya cam sanayiinde kullanılan müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar ve müstahzar boyalar, cam haline gelebilen terkipler, sırlar, sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar; toz, granül veya pul şeklindeki cam hamuru ve diğer camlar:
  3207.10.00.00.00– Müstahzar pigmentler, müstahzar donuklaştırıcılar, müstahzar boyalar ve benzeri müstahzarlar
  3207.20– Cam haline gelebilen terkipler, sırlar ve benzeri müstahzarlar :
  3207.20.10.00.00– – Sırlar
  – – Diğerleri
  3207.20.90.00.11– – – Cam haline gelebilen terkipler
  3207.20.90.00.19– – – Diğerleri
  3207.30.00.00.00– Sıvı cilalar ve benzeri müstahzarlar
  3207.40– Cam hamuru ve diğer camlar (toz, granül veya pul halinde):
  3207.40.40.00.00– – Pul halindeki camlar (uzunluğu 0,1 mm veya daha fazla fakat 3,5 mm’yi geçmeyen ve kalınlığı 2 mikrometre veya daha fazla fakat 5 mikrometreyi geçmeyen) ;Toz veya granül halindeki camlar (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla silikon dioksid içeren)
  3207.40.85.00.00– – Diğerleri
  32.08Esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil); bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler:
  3208.10– Esası poliester olanlar:
  3208.10.10.00.00– – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler
  3208.10.90.00.00– – Diğerleri
  3208.20– Esası akrilik veya vinil polimer olanlar:
  – – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler
  3208.20.10.00.11– – – Esası akrilik olanlar
  3208.20.10.00.12– – – Esası vinil polimer olanlar
  – – Diğerleri
  3208.20.90.00.11– – – Esası akrilik olanlar
  3208.20.90.00.12– – – Esası vinil polimer olanlar
  3208.90– Diğerleri :
  – – Bu fasılın 4 numaralı notunda belirtilen çözeltiler:
  3208.90.11.00.00– – – 2,2′- (tert – butilimino) dietanol ve 4,4′- metilendisiklohekzil diiozosiyanat poliüretanın N,N – dimetilasetamid’de ağırlık itibariyle % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi
  3208.90.13.00.00– – – p – Krezol ve divinilbenzen kopolimerinin N,N – dimetilasetamid’de ağırlık itibariyle % 48 veya daha fazla polimer içeren çözeltisi
  3208.90.19.00.00– – – Diğerleri
  – – Diğerleri:
  – – – Esası sentetik polimer olanlar
  3208.90.91.00.11– – – – Florlu polimer vernikler
  3208.90.91.00.19– – – – Diğer sentetik vernikler
  3208.90.91.00.21– – – – Florlu polimer boyalar
  3208.90.91.00.22– – – – Trafik yol boyaları
  3208.90.91.00.23– – – – Yapı (inşaat) son kat boyaları
  3208.90.91.00.29– – – – Diğer sentetik boyalar
  – – – Esası kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimer olanlar
  3208.90.99.00.11– – – – Selülozik vernikler
  3208.90.99.00.12– – – – Selülozik boyalar
  3208.90.99.00.19– – – – Diğerleri
  32.09Esası sentetik polimer veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olup sulu ortamda dağılan ve çözülen boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil):
  3209.10– Esası akrilik ve vinil polimer olanlar
  3209.10.00.00.11– – Yapı son kat boyaları (su bazlı)
  3209.10.00.00.19– – Diğer akrilik esaslı olanlar
  3209.10.00.00.21– – Esası vinil polimer olanlar
  3209.90.00.00.00– Diğerleri
  3210.00Diğer boyalar ve vernikler (emayeler, laklar ve “distemperler” dahil); derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler:
  – Yağlı boya ve vernikler (emaye ve laklar dahil)
  3210.00.10.00.11– – Yağlı boyalar
  3210.00.10.00.12– – Vernikler
  – Diğerleri
  3210.00.90.00.11– – Zehirli boyalar ( antifouling boyalar )
  3210.00.90.00.12– – Diğer müstahzar boyalar
  3210.00.90.00.13– – Derilerin finisajında kullanılan müstahzar sulu pigmentler
  3210.00.90.00.19– – Diğerleri
  3211.00.00.00.00Müstahzar kurutucu maddeler (sikatifler)
  32.12Boyaların (emaye dahil) imalinde kullanılan, susuz bir ortamda dağılan, sıvı veya hamur şeklindeki pigmentler (metalik tozlar ve pullar dahil); ıstampacılığa mahsus varaklar; perakende satılacak şekil veya ambalajlarda bulunan boyalar ve diğer boyayıcı maddeler:
  3212.10.00.00.00– Istampacılığa mahsus varaklar
  3212.90– Diğerleri:
  3212.90.00.00.11– – Bronz patlar
  3212.90.00.00.12– – Hazır boya imalinde kullanılacak bezir yağı,esanslı vernik ve diğer boya ortamları içerisinde ezilmiş pigmentler
  3212.90.00.00.19– – Diğerleri
  32.13Resim, eğitim ve afiş boyaları, renkleri değiştirici boyalar, eğlence için boyalar ve benzerleri (tablet, tüp, kavanoz, şişe, çanak veya benzeri şekillerde veya ambalajlar içinde):
  3213.10.00.00.00– Takım halindeki boyalar
  3213.90.00.00.00– Diğerleri
  32.14Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri; binaların dış cephesinde, binaların içindeki duvar, tavan, taban ve benzeri yerlerde kullanılan ateşe dayanıklı olmayan sıvama müstahzarları:
  3214.10– Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı bileşikleri ve diğer macunlar; boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri :
  – – Camcı macunu, aşılama macunu, reçineli çimentolar, kalafatçı bileşikleri ve diğer macunlar
  3214.10.10.00.11– – – Reçineli macunlar ve çimentolar
  3214.10.10.00.12– – – Plastik esaslı macunlar
  3214.10.10.00.19– – – Diğer macunlar
  3214.10.90.00.00– – Boyacılıkta kullanılan dolgu, sıvama maddeleri
  – Diğerleri
  3214.90.00.00.11– – Çimento esaslı fayans, seramik ve döşeme plağı için yapıştırıcılar
  3214.90.00.00.12– – Dış cepheler için sentetik emülsiyon esaslı hazır sıva
  3214.90.00.00.19– – Diğerleri
  32.15Baskı mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın):
  – Baskı mürekkepleri:
  3215.11.00.00.00– – Siyah
  3215.19.00.00.00– – Diğerleri
  3215.90– Diğerleri:
  3215.90.20.00.00– – 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak ve mekanik veya elektrikli bileşenler içeren, entegre yazdırma başlığı olmayan mürekkep kartuşları; 8443.31, 8443.32 veya 8443.39 alt pozisyonlarındaki cihazlara takılacak özel şekillerde katı mürekkepler
  – – Diğerleri:
  3215.90.70.00.11– – – Tekstil makinaları, ıstampa ve yazı makinalarının şeritleri için mürekkepler
  3215.90.70.00.19– – – Diğerleri
  image_pdfimage_print