Search
Close this search box.

Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi

Kaydet
Kapat

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : E-80571967-155.99-
Konu : Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi

13.06.2022/75487192
DAĞITIM YERLERİNE

Gümrük Genel Tebliği’nin (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2) 39 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “6183 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrası doğrultusunda yapılacak işleme esas olmak üzere, geri verilmesi gereken amme alacakları ile ilgili olarak gümrük idaresine yapılacak başvurular, geri verme talepli veya geri verilmesi gereken amme alacağının Bakanlığımıza muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilmesi talepli olması gerekir.

Bu nedenle, geri verme başvurusu yapanlardan, Bakanlığımıza kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ek-9’da yer alan örneğe uygun bir yazı ile bildirimde bulunmaları istenir.” hükmü yer almaktadır.

Anılan madde hükmü uyarınca, Geri Verme ve Kaldırma Talep Yönetimi Sistemi üzerinden 4458 sayılı Gümrük Kanununu 211 ila 214 üncü madde hükümleri doğrultusunda yapılan geri verme ve kaldırma başvuruları kapsamında; yükümlüler tarafından Bakanlığımıza kesinleşmiş borcu olup olmadığı hususunda ibraz edilmesi gereken ve anılan Tebliğin 9 no.lu ekinde yer alan belgenin anılan sistem tarafından otomatik olarak oluşturulması ve başvuruya eklenmesi sağlanmıştır.

Bilgi edinilmesi ve konu ile ilgili olarak üyelerinize gerekli bilgilendirmelerin yapılması
hususunda gereğini rica ederim.

H. Sadi ÇETİNTAŞ
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V

Dağıtım:
Tobb Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine
Türkiye İhracatçılar Meclisine
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (Tüsiad)
Müsiad Müstakil San.Ve İşadamları Derneğine
Yased-Uluslararası Yatırımcılar Derneğine
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşavirler Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Dernegine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

Resmi Yazının Orjinal Nüshası için tıklayınız.

Gümrükler Genel Müdürlüğü İçin Tıklayınız.

Uzmanlarımız Tarafından Hazırlanan Bu Çalışmalarda Verilen Bilgilerden Dolayı Şirketimizin Yasal Sorumluluğu Bulunmamaktadır. Belirli Bir Konuya İlişkin Olarak İlgili Danışmana Başvurulması Tavsiye Edilmektedir.

Scroll to Top